Linkovi

Avganistan - Pakistan - politika - 2001-10-08


Susret anti-Talibanskih grupa u Rimu, koji je održan u ponedeljak, najavio je planove za pokušaj zbacivanja vladajuæeg Talibana, tako što æe njihovi protivnici zajednièki stati iza 86-godišnjeg bivšeg kralja Zahira Šaha. Prema postignutom dogovoru planira se sazivanje Loja Džirge – odnosno Velikog saveta – avganistanskih starešina koji æe doneti odluku o politièkoj buduænosti ratom razorenog Avganistana. Hamid Karzai je pomoænik bivšeg avganistanskog kralja. On smatra da je Loja Džirga jedina šansa za mir i stabilnost u Avganistanu nakon što Taliban bude uklonjen sa vlasti.

”Mi želimo da svet ponovo osnaži Avganistan, što je, kroz Loja Džirgu, veoma jasno definisano u avganskoj tradiciji,“ kaže Hamid Karzai. ”Ta institucija može da Avganistan, od današnjeg onesposobljenog stanja, pretvori u osnaženu zemlju gde æe narodi Avganistana ponovo dobiti suverenitet i pravo da upravljaju. A takva situacija može dovesti i do kraja terorizma u Avganistanu, što æe biti nivo gde Avganistanci kao i ostatak sveta, a naroèito naše komšije, mogu da žive u miru.“

Gospodin Karzai kaže da Taliban, od kako je došao na vlast u najveæem delu zemlje pre 5 godina, nije doneo mir i obnovu. On naglašava da je Taliban, pružanjem utoèišta osumnjièenom teroristi Osami bin Ladenu, potkopao “suverenitet” Avganistanske nacije. Èlanovi pokreta Taliban u glavnom pripadaju Paštunima, najveæoj etnièkoj grupi u Avganistanu. Oni kontrolišu veæinu teritorije Avganistana, ali nisu uspeli da isteraju Severni Savez – grupu u kojoj su Tadžici, Uzbeci i Hazari i koja kontroliše manje od 10% teritorije. Taliban je poznat po tome što sprovodi svoju verziju islamskih zakona koja je veoma striktna. Amabasador Talibana u susednom Pakistanu, Abdul Salam Zaef, brani politiku Talibana, tvrdeæi da su oni pomogli uspostavu mira u ratom razorenom Avganistanu. Gospodin Zaef, koji govori preko prevodioca, kaže kako veruje da su napori da se ukloni Taliban i na njegovo mesto dovede nova vlast u Kabulu, osudjeni na propast.

”Svi problemi sa kojima smo suoèeni u Avganistanu su posledica pogrešne politike Zahira Šaha, dok je on bio kralja u Avganistanu. On je pomogao nastanak komunistièkih partija u Avganistanu, a doneo je i zapadnjaèku i nevernièku kulturu u našu zemlju. Zato ga naš narod neæe podržati. Ako bude doveden uz silu, održaæemo mu istu lekciju koju smo održali i drugim komunistima u prošlosti,“ rekao je talibanski amabasador u Pakistanu.

Susedni Pakistan je jedina zemlja koja još uvek priznaje vladu Talibana. Analitièari, kao što je Talat Husein, veruju da je Islamabad na granici da prekine odnose sa Talibanom, što bi moglo da dodatno moglo da jezièak na vagi pomeri u korist opozicionog Severnog Saveza.

”Kada se Taliban pobunio protiv Severnog Saveza, oni su to bili u stanju da urade zato što su imali jaku podršku Pakistana. Kada ta slavina podrške bude zavrnuta, kada se cela medjunarodna zajednica udruži protiv njih i kada Severni savez dobije podršku i bude naoružan do zuba od strane medjunarodne zajednice, realno je oèekivati da Taliban neæe moæi da preživi kao organizacija u Avganistanu,“ kaže Talat Husein

Okrutna politika koju Taliban sprovodi, kao i odbijanje da izruèi osumnjièenog teroristu Osamu bin Ladena, doveli su do pojaèanja pritiska na Pakistan kako bi on podržao medjunarodne napore za uspostavu nove vlasti u Kabulu. Medjutim, analitièari kažu da æe Islamabad tražiti da predstavnici Paštuna imaju glavnu ulogu u bilo kakvom novom politièkom ustrojstvu u Kabulu. Uprkos svojoj ranijoj podršci Talibanu, Pakistan je sada obeæao da æe pružiti punu podršku amerièkoj anti-teroristièkoj politici i lovu na osumnjièenog teroristu Osamu bin Ladena. Poèetkom ove nedelje, Pakistan je postao i jedina islamska zemlja koja je javno rekla da dokazi koje su prikupili amerièki zvaniènici pokazuju vezu izmedju osumnjièenog teroriste i napada na Njujork i Vašington 11-og septembra.

XS
SM
MD
LG