Linkovi

Ranjivost Svetskog trgovinskog centra - 2001-10-03


Stiv Ruotolo je bio nadzornik konstrukcije Svetskog trgovinskog centra 25 godina – dok se nije penzionisao 1999. Kada je 11. septembra video rušenje 110-ospratnih kula, doživeo ga je duboko lièno: “Meni je bilo posebno teško, jer sam lièno uèestvovao u izgradnji verovatno više od trista hiljada kvadratnih metara površine objekta. Zbog toga je bilo teško gledati kako se sav taj mukotrpan rad i napor uništavaju tako brzo i tako tragièno.”

Stiv Ruotolo objašnjava da su kule Svetskog trgovinskog centra bile graðevinski dragulji: jake i dovoljno èvrste da odole bombaškom teroristièkom pokušaju 1993., ali i dovoljno elastiène da mogu da se ljuljaju kao i sve tako visoke konstrukcije. Ritolo objašnjava da su se zgrade srušile, ali da se zahvaljujuæi jedinstvenoj konstrukciji nisu preturile: “Naèin na koji je Svetski centar bio sagraðen – a bio je sagraðen da se sruši upravo na naèin na koji se to dogodilo – zasnivao se na trusnom sistemu. Sav èelik na fasadama kula je bio sastavljen od manjih elemenata i povezan sa centralnim jezgrom, gotovo kao nekakav spoljašnji skelet. Ako ste gledali kako avion probija fasadu, videli ste da ju je doslovno presekao na pola, jer u konstrukciji nije bilo nekih velikih èeliènih elemenata koji bi zaustavili letelicu.”

Ruotolo objašnjava da je potom zapaljeni kerozin obuhvatio noseæe stubove, tako da su gornje etaže padale direktno nadole i da se tako srušila i cela konstrukcija. Da su se preturile, kaže nadzornik konstrukcije, visoke kule bi pale na obližnje graðevine, a opasni delovi objekata bi zasuli uokolo mnoge gradske blokove. Stiv Ritolo objašnjava da veæina visokih graðevina u Njujorku ima èeliènu konstrukciju, zahvaljujuæi kojoj bi mogle da prime udar aviona i plamen kerozina – bez rušenja. Kule Svetskog trgovinskog centra su bile dragulj graðevinarstva, zakljuèuje dugogodišnji nadzornik konstrukcije ovih kula, ali su imale i svoje slabosti, što je tragièno izašlo na videlo posle ovog naleta aviona.

XS
SM
MD
LG