Linkovi

Izveštaj Pentagona o amerièkoj vojnoj strategiji - 2001-10-02


Iako je izveštaj mahom pripremeljen pre 11. septembra, stravièni samoubilaèki teroristièki napadi na Njujork i Vašington uticali su na to da se dokumentom podvuèe odbrambena politika. Spis ukazuje da su vojne snage SAD u prošlosti poveæavale svoju sposobnost da projektuju moæ širokog dometa, ali da su neprijatelji uoèili - kako dokument navodi -“relativnu ranjivost” samih Sjedinjenih Država. Sada, napominje se u izveštaju, domaæa odbrana od poznatih i novih pretnji, mora biti razvijena i poveæana zajedno sa novim prilazima u uspešnom blagovremenom upozorenju na potencijalne opasnosti. Dokument ponovno ukazuje na znaèaj kopnene, vazdušne i svemirske odbrane SAD, i podvlaèi da je važno uskratiti neprijatelju pribežište bilo gde, pa èak i u najzabaèenijim delovima sveta. Izveštajem se poziva na poveæanje sredstava namenjenih obaveštajnoj aktivnosti i osmatraèkim i izvidjaèkim akcijama, i podvlaèi potreba da snage za specijalne operacije budu u stanju da vrše, kako je reèeno, “tajne upade na udaljenim lokacijama”.

U predgovoru dokumenta Sekretar za odbranu Donald Ramsfeld kaže da vlasti ne mogu uvek da znaju precizno gde i kada su amerièki interesi ugroženi, ali kako je rekao…” mi svim snagama treba da pokušamo da izbegnemo iznenadjenje, ali isto tako moramo da ga oèekujemo…”

Dokument je objavljen istog dana kada se general Henri Šelton (Henry Shelton), predsedavajuæi združenog generalštaba amerièkih oružanih snaga, povukao sa te funkcije… Na prigodnoj sveèanosti održanoj u blizini Vašingtona, general Šelton je ukazao na nedavni poziv predsednika Buša amerièkim trupama da budu spremne za akciju kako bi odgovorile na teroristièke napade od 11. septembra. On je izjavio da je ponosan jer je vojska za taj èin spremna.

XS
SM
MD
LG