Linkovi

Amerèki kongresmeni posetili izgnanog avganistanskog kralja - 2001-10-01


Jedanaestoèlana delegacija amerièkog Kongresa, u kojoj su sedam republikanskih kongresmena i èetiri demokratska, sastala se sa bivšim kraljem Mohamadom Zahirom Šahom i pripadnicima antitalibanske opozicije, meðu kojima su bili i predstavnici Severnog saveza, koji se godinama bori sa Talibanom. Kongresmeni - koji ukazuju da ne govore u ime predsednika Buša, ali da æe ga izvestiti o razgovoru – izjavili su da èvrsto podržavaju predlog bivšeg kralja da sazove sastanak plemenskih starešina, na kojem bi se odabrao jedan lider koji bi posle prelaznog perioda od dve godine raspisao izbore u Avganistanu. Republikanski kongresmen Kurt Veldon (Curt Weldon), voða amerièke delegacije, izjavio je da bivši kralj, koji živi u egzilu u Rimu od 1973, ne traži obnavljanje avganske monarhije, nego jedino želi da pomogne svom narodu: “Bivši kralj ne pati od egoizma, veæ samo kaže da je na raspolaganju – ukoliko ga želi narod u Avganistanu. A prema onome što èujemo, on je možda jedina liènost koja bi mogla da okupi avganistanski narod i u saglasju sa nama, pomogne nam ne samo da rešimo problem Avganistana, nego oslobodimo svet Osame bin Ladena i njegove teroristièke mreže.”

Da bi sazvao veliku skupštinu starešina, bivšem kralju je potrebna podrška Severnog saveza, ali ta koalicija još nije obeæala da æe podržati prelaznu vlast pod voðstvom bivšeg kralja - koja bi zamenila talibanski režim. Kongrsmen Veldon je ukazao da bivši monarh èak sugeriše da bi u prelaznoj vlasti èak i sam Taliban mogao da ima odreðenu ulogu, što bi mogao da bude pokušaj podele talibanskih redova i ohrabrenje nekim od talibana da se pridruže ujedinjenom frontu: “Bivši kralj je ostavio otvorena vrata da bi u nekom trenutku èak i Taliban, ukoliko dobije neku ulogu, mogao da bude deo neke moguæe koalicione vlade.”

Kongresmen Veldon je objasnio da bivši kralj – iako gaji nadu da njegovi sunarodnici mogu i sami da se oslobode talibanskog režima – nije iskljuèio moguænost da zatraži stranu intervenciju kojom bi se Avgancima pomoglo da naðu svoj mir.

XS
SM
MD
LG