Linkovi

Situacija na Balkanu - 2001-09-26


Na Balkanu ove godine dolazi do novog razvoja dogaðaja, s obzirom na moguænost da je pobuna makedonskih Albanaca rešena nedavno sklopljenim mirovnim sporazumom i dolaskom snaga NATO-a. U Srbiji je nova vlada sastavljena od zagovornika demokratskih reformi. Na Kosovu u novembru treba da se održe opšti izbori. Dopisnik Glasa Amerike Beri Vud je ovog meseca boravio u tom delu Balkana i pribeležio šta izgleda da predskazuju sve ove promene.

U kafiæu u ulici koja i dalje nosi ime maršala Tita u centru Skoplja, raspoloženje meðu Makedoncima je tmurno. Mirovni sporazum izmeðu makedonskih Albanaca i Makedonske vlade, prošlog meseca sklopljen uz posredovanje Evropske unije i Sjedinjenih Država, nije popularan. Gosti ovog kafiæa smatraju da sporazum kojim se Albancima daju veæa prava – ukoliko bude sproveden – oznaèava kraj nezavisne Makedonije, koja se pre deset godina izdvojila iz Jugoslavije. Mnogi Makedonci vide nezavisnost u nacionalnim okvirima, posmatrajuæi svoju zemlju kao otadžbinu dva miliona Makedonaca koji su stoleæima gubili bitke i padali pod tuðu vlast. Poveæana prava Albanaca koji saèinjavaju otprilike treæinu stanovništva, ti Makedonci vide kao providnu podelu zemlje. Veæinski Makedonci se podsmevaju zamisli da æe Albanci da izraze lojalnost makedonskoj državi.

Otputujte savremenim autoputem, dolinom Vardara prema zapadu – do podruèja naseljenih Albanskim stanovništvom - i nekolicina Albanaca sa kojima je razgovarao vaš izveštaè æe se saglasiti sa ovakvom makedonskom kritikom. Pripadnici Oslobodilaèke nacionalne armije koja je primorala Makedonsku vladu da sedne za pregovaraèki sto, smatraju se herojima. Mnogi mladiæi u Tetovu i Gostivaru otvoreno govore o potrebi ujedinjenja svih Albanaca – onih u Albaniji, u Makedoniji i onih na Kosovu. Drugi Albanci tvrde da su voljni da ostanu graðani Makedonije, pod uslovom da imaju ista prava kao veæinski Makedonci.

Otputujte dva sata severno od Skoplja do glavnog grada Kosova, Prištine, i opet æete naiæi na prilièno razlièito raspoloženje. Priština je veliki i moderan grad – daleko razvijeniji nego kada ga je vaš izveštaè prethodni put posetio - pre 25 godina. Meðutim, u jeku sveobuhvatnog meðunarodnog prisustva, praktièno su nestali svi tragovi srpske vladavine. Promenjeni su nazivi mesta. Nisam video nijednu javnu oznaku na srpskom jeziku. Srpski uticaj je išèezao zajedno sa desetinama hiljada Srba koji su živeli u unutrašnjosti pokrajine. Niko i ne pomišlja da æe se srpska kontrola ponovo uspostaviti. O kosovskim izborima – zakazanim za 17. novembar – govori se sa otvorenom nadom. Meðutim, meðunarodna zajednica još nije spremna da razmatra bilo nezavisnost, bilo izmenu granica. Tako Kosovo ostaje protektorat Ujedinjenih nacija, sa privredom koja jedva da funkcioniše i široko rasprostranjenom korupcijom.

Ukoliko u celom regionu postoji nešto što uliva nadu – to je sama Srbija. Mladi reformatori koji su pre godinu dana zbacili predsednika Slobodana Miloševiæa, uèvršæuju svoju vlast. Ponovo se uspostavljaju veze sa meðunarodnom zajednicom i postoji nada da privreda možda ulazi u razdoblje postojanog rasta. U Skoplju, nedaleko od kafiæa u centru, pecaroši gaze po vardarskim pliæacima nedaleko od starog kamenog mosta. Provode sate u zabacivanju udica prema reènim brzacima. Povremeno, riba zagrize i oni je izvlaèe i stavljaju u svoje pecaroške torbe. Svi oni kazuju da žele mir. Bilo šta što æe odvratiti rat od Skoplja.

XS
SM
MD
LG