Linkovi

Meðunarodna krizna grupa: “Reforme u Srbiji su pod znakom pitanja zbog politike predsednika Vojislava Koštunice” - 2001-09-26


Po reèima našeg sagovornika, jugoslovenski predsednik Vojislav Koštunica i Demokratska stranka Srbije koju vodi, spreèavaju Srbiju da ispuni svoje meðunarodne obaveze i glavni su protivnici efikasnijih unutrašnjih reformi:

“Reformski proces u Jugoslaviji i Srbiji obavlja se mnogo sporije nego što smo se nadali. Po našoj oceni razlog tome je što stranka DSS i predsednik Koštunica preèesto kvare pokušaje reformi koje srpska vlada nastoji da sprovede. Iako sve njene inicijative nisu vredne hvale, èinjenica je da je više ministarstava pokušalo da zapoène reforme, koje je DSS zakoèio, a koje su važne za dobrobit cele Srbije. Sa stanovišta meðunarodne zajednice glavno pitanje je saradnja sa Meðunarodnim tribunalom za ratne zloèine. Vrlo je upeèatljivo nastojanje predsednika Koštunice i njegove stranke da to pitanje razvodne i opstruiraju, i odigrali su prilièno negativnu ulogu u ometanju srpske vlade da ispuni preuzete meðunarodne obaveze.” Direktor programa Meðunarodne krizne grupe za Balkan kaze da stanovišta predsednika Koštunice i DSS negativno utièu na stabilizaciju prilika na Kosovu :

“Pristup predsednika Koštunice i DSS, naravno imaju regionalne posledice i utièu na regionalnu stabilnost, što je od posebne važnosti sa gledišta Meðunarodne krizne grupe koja se bavi pitanjima bezbednosti i stabilnosti. Ukoliko prevlada linija predsednika Koštunice, na Kosovu æe se nastaviti duboka podeljenost, koja sputava uspostavljanje pravog dijaloga pod kišobranom UNMIK-a i gotovo onemoguæuje uspostavljanje vladavine zakona i funkcionalne privrede. To takoðe ometa svako rešenje konaènog statusa Kosova. Još da dodam da od toga najviše stradaju kosovski Srbi. Njihova situacija æe se samo pogoršavati. Nacionalisti koji veæ deset godina tvrde da su branitelji interesa Srba izvan Srbije samo su izdavali te interese. Brinemo da bi se to moglo dogoditi i na Kosovu ukoliko Beograd ne zauzme daleko konstruktivniji stav. Pritom, politika DSS-a i Koštunice deluje inhibirajuæe na druge lidere koji bi bili spremni da zauzmu hrabriji, mada politièki riskantniji odnos prema Kosovu.

Po oceni, Marka Tompsona stranka DSS ometa pozitivne promene u širem regionu, pre svega u Republici Srpskoj:

“DSS podstièe tvrdokorne èlanove SDS-a koji nemaju nikakavog interesa za razvoj funkcionalne države Bosne i Hercegovine, koja bi omoguæila Republici Srpskoj da se izvuèe iz zapeæka i stanja korumpiranosti u kojem se sada nalazi. Republika Srpska æe zaostajati sve dok ima takvo rukovodstvo i dok Beograd ne promeni svoj sadašnji odnos prema Bosni i Hercegovini, koji je u direktnoj suprotnosti sa Dejtonskim mirovnim sporazumom.”

U izveštaju Meðunarodne krizne grupe o Srbiji posebna se pažnja posveæuje pitanju regionalnog pomirenja koje, po oceni Marka Tompsona, u velikoj meri zavisi od stabilnosti balkanskog regiona, ali i dugotrajnosti reformskog kursa u Srbiji:

“Ukoliko ne bude progresa po tom teškom pitanju, postojaæe stalna opasnost da reformske inicijative vlade Srbiji budu plen populistièkih demagoga”, rekao je na kraju Mark Tompson.

XS
SM
MD
LG