Linkovi

SAD æe objaviti dokaze o povezanosti Osame bin Ladena sa napadima 11. Septembra - 2001-09-24


Državni sekretar Pauel je izjavio da Sjedinjene Države prikupljaju sve vrste infromacija o Osami bin Ladenu i njegovoj organizaciji “Al Kaeda”: “Rekao bih da æemo u bliskoj buduænosti biti u stanju da iznesemo papir – dokument – koji æe vrlo jasno upuæivati na dokaze koji Bin Ladena povezuju sa napadima. Ipak, zapamtite takoðe da je on veæ bio povezivan sa ranijim napadima na amerièke interese - za koje je veæ osuðen.”

Državni sekretar - u intervjuu koji je prenosila nacionalna televizijska mreža En-Bi-Si (NBC) – nije izneo detalje, ali su drugi zvaniènici administracije predsednika Buša takoðe naglasili da Sjedinjene Države neæe obelodanjivati bilo kakve informacije koje bi mogle da ugroze kriminalistièku istragu napada na Svetski trgovinski centar i Pentagon. Ipak, kako ukazuju ti zvaniènici, Sjedinjene Države æe uèiniti sve što mogu da dokažu svoje tvrdnje svetu, da bi okupile širu koaliciju protiv terorizma. Državni sekretar Pauel je u programu “Susret sa štampom” televizijske mreže En-Bi-Si, izjavio da su èak uspostavljeni kontakti sa Iranom i Sirijom – u vezi sa njihovom spremnošæu da se pridruže akciji protiv Osame bin Ladena. Podsetimo da su obe države na amerièkom spisku država koje podržavaju teroriste: “Razgovarao sam sa sirijskim ministrom inostranih poslova i pokušavamo da utvrdimo da li možemo da pronaðemo podruèja saradnje. Meðutim, oni ne mogu da budu za jednu vrstu terorizma i protiv neke druge vrste. Moraju da shvate da mora da se izmeni ceo model ponašanja.”

Iran je saopštio da æe saraðivati u borbi protiv terorizma u okviru meðunarodnih nastojanja pod okriljem Ujedinjenih nacija. Prilikom gostovanja u današnjem programu televizijske mreže “Foks”, predsednikova savetnica za nacionalnu bezbednost Kondoliza Rajs je meðutim umanjila važnost primedbe da æe Sjedinjene Države tražiti veæa ovlašæenja od Ujedinjenih nacija: “To je bio napad na Sjedinjene Države, èin rata protiv Sjedinjenih Država. Sjedinjene Države imaju pravo na samoodbranu. To je potpuno u skladu sa meðunarodnim pravom. Same Ujedinjene nacije priznaju pravo na samoodbranu. Mi æemo razmotriti šta sve treba da obavimo sa Ujedinjenim nacijama, ali ne bih rekla da predsednik smatra da su mu potrebna dodatna ovlašæenja da bi dejstvovao u samoodbrani.”

I dok su èlanovi predsednikovog tima za nacionalnu bezbednost odgovarali na pitanja u programima nacionalnih televizijskih mreža, sam predsednik je u Kemp Dejvidu, zvaniènom predsednièkom odmaralištu u merilendskim planinama. Predsednik je bio prisutan kada je grupa vojnika u Kemp Dejvidu podigla amerièku zastavu do vrha jarbola – prvi put posle napada 11. ovog meseca. Funkcioneri Bele kuæe su izjavili da je ova setna ceremonija trebalo simbolièno da oznaèi amerièki oporavak od najsmrtonosnijih teroristièkih napada u istoriji Sjedinjenih Država.

XS
SM
MD
LG