Linkovi

U toku su pripreme za vojne operacije u Avganistanu - 2001-09-21


Pentagon vrši pripreme za borbene operacije unutar Avganistana, ma koliko te operacije bile teške. Novinar Glasa Amerike, Aleks Belida izveštava iz Sekretarijata za odbranu o amerièkim planovima za odmazdu za prošlonedeljne teroristièke napade na Njujork i Vašington.

Sekretar za armiju, Tomas Vajt, ne pokušava da umanji težinu eventualnih kopnenih operacija u Avganistanu. Medju razlozima za to je, na primer, pitanje da li bi amerièke snage trebalo da se povežu sa jedinicama Severnog Saveza - snažne opozicije vladajuæem Talibanu. Takodje se postavlja i pitanje eventualne saradnje sa susednim zemljama èije teritorije bi mogle da budu korišæene kao baze i za tajne i za vidljive vojne operacije. Sekretar za armiju Vajt ne želi da pruži informacije o vojnim planovima, ali kaže da se sve opcije razmatraju: “Neæemo pružati pojedinosti operativnih planova, ali se u svakom sluèaju razmatraju sve implikacije podruèja u kojem æe biti vodjene operacije”.

Neki od vojnih funkcionera priznanju da æe amerièkim snagama biti teško da deluju unutar Avganistana, utoèištu osumnjièenog teroriste, Osame bin Ladena. Medjutim, oni istišu da imaju poverenja u amerièke jedinice za specijalne operacije, koje su obuèene za delovanje u udaljenim i negostoljubivim podruèjima širom sveta. Obaveštajni izvori su ubedjeni da se Osama bin Laden i dalje krije u Avganistanu, uprkos nedavnim izveštajima da je veæ napustio tu zemlju. Prema jednom izvoru, Osama bin Laden nije takav tip èoveka. Prema istom izovoru, teroristi su, kao i krijumèari droga, u slabijem položaju kada kada ih se natera u bekstvo. Funkcioneri Pentagona kažu da su obaveštajni podaci amerièkih službi o Osami bin Ladenu ojaèani informacijama iz drugih zemalja i stranih grupa koje imaju neposredno iskustvo u vojnim operacijama unutar Avganistana. Ti izvori sugerišu da je u toku formiranje, kako kažu, privremene koalicije, koja bi u ovom sluèaju, mogla da ukljuèi Tadžikistan, Uzbekistan i opozicioni avganistanski Severni Savez.

XS
SM
MD
LG