Linkovi

Evropska unija usvaja efikasnije mere za borbu protiv terorizma - 2001-09-20


Ministri unutrašnjih poslova i pravosudja zemalja Evropske unije odobrili su predloge sa ciljem da se ojaèa njihova sposobnost u borbi protiv terorizma. Dopisnik Glasa Amerike Rodžer Vilkison (Roger Wilkison) izveštava iz Brisela da ti predlozi obuhvataju definiciju terorizma, poternice za hapšenje koje imale važnost širom Evrope i ublaženje pravnih ogranièenja za ekstradiciju osumnjièenih terorista:

Belgijski ministar unutrašnjih poslova Antoan Diken (Antoine Duquesne), koji je predsedavao sastankom sazvanim posle teroristièkih napada u Sjedinjenim Državama prošle nedelje, izrazio je nadu da æe nove mere moæi da stupe na snagu poèetkom iduæe godine pošto ih ratifikuju parlamenti pojedinih zemalja. Te predloge æe, kako se oèekuje, odobriti šefovi država i vlada Evropske unije. Gospodin Diken je izjavio da Evropska unija – davanjem zelenog svetla tim predlozima želi da ostvari dvostruki cilj. Prema njegovim reèima – potrebno je onemoguæiti teroristima da deluju u zemljama Evropske unije. On je, medjutim, takodje istakao da želi da poboljša saradnju Evropske unije sa Sjedinjenim Državama u oblasti policijske službe i pravosudja.

Ministri Evropske unije su apelovali da se uklone propusti u finansijskim zakonima koji sada omoguæavaju teroristima da finansiraju svoje operacije. To znaèi da æe rad banaka biti budnije praæen. To takodje znaèi da æe biti usvojene strožije mere protiv pranja novca. Jedan od delova novog paketa mera, koji bi mogao odmah da stupi na snagu jeste jaèanje pograniène kontrole izmedju èlanica Evropske unije i treæih zemalja. Funkcioneri Evropske unije takodje ne odbacuju moguænost nasumiène kontrole na unutrašnjim graniènim prelazima izmedju zemalja Evropske unije. Kljuèni elemenat novih zakonskih sredstava u borbi protiv terorizma, kako kažu funkcioneri Evropske unije, su zajednièke poternice što bi znaèilo da æe osumnjièene osobe - tražene u jednoj zemlji Evropske unije pod otpužbom za terorizam ili trgovinu drogama i ljudskim biæima, goniti policija u svih 15 zemalja èlanica. Tome u prilog æe iæi procedure ekstradicije koje æe omoguæiti pravosudnim funkcionerima da automatski predaju osumnjièenog zemlji u kojoj je tražen. Samo šest zemalja Evropske unije – Britanija, Francuska, Nemaèka, Italija, Portugalija i Španija – sada imaju antiteroristièke zakone. Funkcioneri Evropske unije se nadaju da æe zajednièka definicija o terorizmu kao kriviènom delu poèinjenom prema medjunarodnoj zajednici sa ciljem da se izmene ili unište institucije neke zemlje ili zastraši njen narod biti inkorporirane sto je pre moguæe u krivièni zakonik svih zemalja clanica Evropske unije.

XS
SM
MD
LG