Linkovi

Reagovanja na Bliskom istoku - 2001-09-12


Avet varvara pred kapijom zapadne civilizacije koji bi iduæi put mogli da izvrše napad oružjem masovnog uništenja - ne samo otetim letelicama - sada je postala realna opasnost. To je upozorenje koje proizlazi iz izjava izraelskih politièkih lidera i struènjaka za borbu sa terorizmom, posle spektakularnih iznenadnih napada koji su juèe uzdrmali Sjedinjene Države. Profesor Gerald Štajnberg, struènjak za strateške studije na Univerzitetu “Bar-Ilan” u Tel Avivu, smatra da pojedine ekstremistièke palestinske organizacije - zbog spektakularne prirode napada u Sjedinjenim Državama – sada mogu biti ohrabrene da izvedu smele teroristièke akcije protiv Izraela: “Doæi æe do nekih imitacija, ali æe takoðe biti i mnogo veæe obezbeðenje i budnost u nastojanju da se spreèi da se takve stvari dogode. To je istorija terorizma i kontraterorizma.”

Štajnberg objašnjava da je za zapadne države sada kljuèno da zaustave ekstremistièke islamske organizacije – za koje on pretpostavlja da su odgovorne za teroristièke napade u Sjedinjenim Državama - da pribave oružja masovnog uništenja, kao što su nuklearne naprave. On smatra da æemo biti svedoci mnogo veæe saradnje izmeðu Sjedinjenih Država, Rusije i Kine, jer su sve tri sile podjednako ugrožene problemima koji proizlaze iz širenja nuklearnog naoružanja. Joram Švajcer, iz izraelskog Centra za kontraterorizam, slaže se da bi u nekom trenutku u buduænosti moglo da doðe do opasnosti da neke teroristièke æelije pribave oružja masovnog uništenja. Meðutim, on ukazuje da su napadi u Sjedinjenim Državama pokazali koliko takve organizacije mogu da budu opasne i kada raspolažu ogranièenijim sredstvima: “Mogli bismo da se suoèimo sa tim u buduænosti, isto kao i sa ovom vrstom napada, ali ne u bližoj buduænosti. Ali vi vidite da su èak i sa ogranièenim sredstvima, zahvaljujuæi vrlo usaglašenom naporu, oni uspeli da ostvare iste rezultate kao da su koristili oružje masovnog uništenja.”

U meðuvremenu, palestinski politièki lideri i analitièari su na mukama da se distanciraju od televizijskih snimaka na kojima se vide grupe Palestinaca koji igraju od zadovoljstva zbog katastrofe. Hana Ašravi je èlan palestinskog Ustavnog saveta: “Rekla bih da to navodi na potpuno pogrešno zakljuèivanje. Znam da su ljudi ranije razumeli znaèaj onoga što se dogaða, neki su reagovali – manjine, deca, ljudi koji ne razumeju, nisu – ali ljudi su nekada shvatali velièinu i razumeli šta se uistinu dogodilo. Znam od ljudi koje sam videla i sa kojima sam razgovarala, od lidera - sve od predsednika Arafata na dole, do graðana, od ljudi na ulicama do voðstva intifade, svi oni izražavaju užas, svi oni izražavaju osudu, svi izražavaju žaljenje.”

Nabhan Krajši, iz Centra za medijske izvore na Univerzitetu “Ber Cajt” na Zapadnoj obali, ukazuje da su u regionu rasprostranjena antiamerièka oseæanja, ali dodaje da takva oseæanja veæinu Arapa nikada nisu motivisala da izvode teroristièke napade. Ipak, uprkos takvim uveravanjima, izraelski komentatori istièu da bi palestinsko voðstvo konaèno trebalo da objavi da li je zaista ozbiljno u pogledu zaustavljanja svih oblika terorizma.

XS
SM
MD
LG