Linkovi

Okonèana Konferencija Protiv Rasizma - 2001-09-10


Prilikom privoðenja kraju devetodnevne sporne konferencije, Komesar UN za ljudska prava, Meri Robinson, je apelovala na delegate da gledaju unapred i ispune obeæanja iz konferencijske deklaracije i usvojenog akcionog programa: “Moja glavna poruka je da Durban treba da oznaèi poèetak a ne kraj. Moraju uslediti koraci. Dokument koji smo usvojili neæe ništa znaèiti ukoliko ga vlade ne budu sprovele.”

Formulisanje zavrsnog dokumenta nije bilo jednostavno. Predsedavajuæa konferencije, ministarka inostranih poslova Južnoafrièke republike, Nkosazana Dlamini-Zuma, danima se lièno borila za postizanje opšteg konzensusa. Danima se vodila oštra polemika o pitanjima ropstva i Bliskog Istoka. Dlamini-Zuma je proces uporedila sa raðanjem deteta. Prisutnim muškarcima je objasnila da je raðanje povezano sa velikim bolom: “Ženama pri poroðaju daje snagu saznanje da æe roditi dragoceno i prelepo dete”.

Ministarka Dlamini-Zuma je ocenila da je konferencija uspešna. No, nije sigurno da je takva ocena i tacna, pošto se više od nedelju dana vodila borba o dva glavna pitanja. Neki smatraju da je debata o Bliskom Istoku i ropstvu skrenula pažnju sa drugih pitanja. Jedna grupa smatra da je zbog toga u završni dokument ušao rasistièki i diskriminatorski tekst u pogledu lokalnog stanovništva. Drugi uèesnici su u izjavi Glasu Amerike ustvrdili da je konferencija potkopala napore boraca protiv takozvanog ekološkog rasizma, prema kojima siromašni deo sveta najviše trpi od zagaðenja prirodne sredine. Amerièka organizacija, Odbor advokata za ljudska prava, osudila je vlade – kako je reèeno – zato što su odustale od vodjstva i nisu bile spremne da se ozbiljno pozabave pitanjem rasizma. Ista organizacija je takoðe ukazala da su mogli da se predvide problemi koji su pratili konferenciju, s obzirom na težinu i osetljivost pitanja o kojima se raspravljalo. Meðutim, Odbor advokata je ocenio da je konferencija u širem smislu “uspela da na meðunarodni dnevni u veæoj meri stavi pitanje rasizma i diskriminacije” i dodao da je “naglašena potreba nalaženja zajednièkog jezika u borbi protiv rasizma širom sveta”.

XS
SM
MD
LG