Linkovi

Predlog o izgradnji sistema protivraketnre odbrane naišao na prepreku u Senatu - 2001-09-08


Predlog predsednika Buša o izgradnji sistema protivraketne odbrane doživeo je neuspeh u Senatu. Dopisnik Glasa Amerike, Dejvid Svon, izveštava da je senatski odbor za oružane snage odluèio da preporuèi smanjenje broja proba buduæeg sistema i da ogranièi njegovo finansiranje.

Odluka senatskog odbora za oružane snage je samo prvi korak u dugotrajnom procesu. Medjutim, ona jasno pokazuje da su mnogi zakonodavci iz Demokratske stranke zabrinuti ovim pitanjem - naroèito u pogledu kršenja Sporazuma o antibalistièkim raketama, zakljuèenog sa nekadašnjim Sovjetskim Savezom. Prema predlogu zakona. koji je usvojio ovaj odbor Senata predvodjen Demokratama, Kongres bi trebalo da posebno odobri svaku probu sistema protivtraketne odbrane kojom bi bile prekršene odredbe Sporazuma o antibalistièkim raketama. Ukoliko Predstavnièki dom i Senat ne odobre takvu probu, administracija predsednika Buša ne bi mogla da je izvede. Predsedavajuæi odbora, Demokrata Karl Levin, smatra da su usvojena ogranièenja opravdana: “Kongres ovde ima odgovornost jer su ulozi veoma visoki - tako da treba da znamo o èemu odluèujemo. Treba da znamo da li æe se sredstva koja se traže za probe iz državnog budžeta koristiti na naèin koji je u suprotnosti sa jednim važnim medjunarodnim sporazumom”.

Zakonski predlog usvojen u Odboru za oružane snage ne bi spreèio administraciju predsednika Buša da se povuèe iz Sporazuma o antibalistièkim raketama ukoliko to odluèi. Medjutim, Republikanci upozoravaju da bi ta ogranièenja ipak vezala ruke predsedniku i da bi u medjuvremenu oslabila pregovaraèku poziciju Vašingtona u pregovorima sa Moskvom, koja energièno zahteva da sporazum o antibalistièkim raketama ostane na snazi. Senator Džon Vorner, vodeæi Republikanac u Odboru za oružane snage, insistira je na tome da ogranièenja testiranja sistema protiv raketne odbrane nikada neæe postati zakon: “To uverenje je bilo toliko snažno medju republikanskim èlanovima Odbora da smo svi jednoglasno glasali da se ta verzija zakonskog predloga ne dostavi na dalju proceduru. Rezultat glasanja je bio - 13 Demokrata za - i 12 Republikanaca protiv”.

Odbor je takodje odluèio da smanji budžetska sredstva, koja je Predsednik zatražio za sistem protivraketne odbrane - za milijardu i 300 miliona dolara. Za finansiranje programa bi ipak bilo utrošeno oko sedam milijardi dolara u 2002. fiskalnoj godini. Rasprava o vojnom budžetu je samo deo veæe politièke bitke koja æe biti u središtu zasedanja oba doma Kongresa narednih meseci.

XS
SM
MD
LG