Linkovi

Karla del Ponte u Beogradu - 2001-09-04


Posle zajednièkog razgovora sa republièkim funkcionerima Karla del Ponte je izjavila da je bilo govora o izruèenju jugoslovenskih državljana Haškom tribunalu, ali da nisu spominjana imena. Ima puno optuženih koji su još na slobodi, ne samo u Srbiji, veæ i u BiH i na drugim mestima. Razgovarali smo i o tome, i o mnogim drugim pitanjima. Ali, prvo je važno locirati begunce, rekla je Del Ponteova. Na novinarsko pitanje da li je razgovarano o izruccenju optuženih koji imaju imunitet, Karla del Ponte je rekla da ne želi da ulazi u detalje. Sa predstavnicima srpske vlade Karla del Ponte je razgovarala i o odluci Tribunala iz marta 2001. o nadležnosti tog suda za krivièna dela poèinjena na Kosovu i Metohiji posle juna 1999. godine. Znaèi da istražujemo zloèine na Kosovu poèinjene posle juna 1999, posebno one u kojima su žrtve Srbi, rekla je Del Ponteova.

O toj temi glavni tužilac Haškog tribunala najviše je razgovarala sa potpredsednikom Vlade Srbije i predsednikom Koordinacionog centra za Kosovo i Metohiju Nebojšom Èoviæem koji ovako sumira te razgovore : zatraženi su nam podaci, i dostaviæemo ih, za sve zloèine koje je UÈK poèinila na Kosovu i Metohiji posle juna '99. Istu takvu dokumentaciju daæemo i za jug Srbije i ja namerno ne govorim o imenima i tako ðe biti dok ne složimo dokumentaciju, a nje ima itekako mnogo, rekao je Èoviæ. Savezni ministar pravde Savo Markoviæ je posle susreta sa Karlom del Ponte izjavio da su se razgovorili ticali dalje saradnje sa Haškim tribunalom, moguænosti suðenja optuženih pred domaæim sudovima i po domaæem zakonodavstvu i pitanju objavljivanja tajnih optužnica.

Srpski premijer Zoran Ðinðiæ izjavio je da je u razgovorima sa Karlom del Ponte bilo reèi o buduæem toku saradnje sa Haškim tribunalom i istakao da je obaveza vlade Srbije da se u skladu sa našim kriviènim zakonom intenzivnije krene u istrage ratnih zloèina i pokaže kredibilitet našeg pravosuða. Svodeæi rezultate sastanka Ðinðiæ je rekao da nema nikakvih spektakularnih zakljuèaka. Analizirali smo situaciju vrlo trezveno i dogovorili smo se da tempo naše saradnje bude dogovoren, da tu ne bude nikakvih preteranih rizika i da se ne odvija pod prisilom veæ uz jasnu odluku naših politièkih institucija koje treba da kažu da žele odluèno da raskrste sa zloèinima pojedinaca koji se pripisuju celoj naciji, rekao je Ðinðiæ.

U razgovorima sa Karlom del Ponte uèestvovali su i republièki ministar pravde Vladan Batiæ, republièki tužilac Dragomir Nediæ, policijski funkcioner Dragan Karleuša i beogradski okružni tužilac Rade Terziæ.

XS
SM
MD
LG