Linkovi

Srpski DOS mora da postojeæu krizu reši što pre - 2001-08-15


Politièke rasprave oko ubistva bivšeg službenika srpske tajne policije Momira Gavriloviæa danas kao da su utihnule, ali je zato puno upozorenja da vladajuæa koalicija tim povodom nastalu krizu mora zajednièki da reši što pre.

Potpredsednik Vlade Srbije i lider Pokreta za demokratsku Srbiju Momèilo Perišiæ ocenio je da bi destabilizacija srpske vlade mogla da dovede do anarhije u zemlji i graðanskih sukoba. Perišiæ je pojasnio da u Srbiji još postoje jaki paradržavni centri nasleðeni iz prošlog sistema, koji nastojeæi da zaštite svoj kapital, traže politièko okrilje u novim vlastima. Ti ostaci prethodnog režima olièeni u kriminalu stvaraju paralelne centre moæi koji mogu biti potencijalno veoma opasni za državu i njenu stabilnost, rekao je Perišiæ.

Predsednik Demokratskog centra Dragoljub Miæunoviæ smatra da se DOS nalazi u prelomnom trenutku politièkih reformi i da je veoma važno da usvoji jedinstvenu strategiju izlaska iz sadašnje krize. Miæunoviæ je, na konferenciji za novinare, rekao da kriza nije nastupila posle ubistva Gavriloviæa, veæ je oduvek bilo napetosti. Kriza je dosta teška zbog visoke taèke nepoverenja unutar te koalicije, ali æe ona biti prevaziðena i svi lideri æe otvoreno jedni drugima reæi šta o èemu misle na sastanku Predsedništva koji još nije zakazan ali neæe biti kasno ako bude održan sledeæe nedelje. Ne smeju se više donositi ad hok odluke i graðani moraju da dobiju jasnu viziju jedinstvenog DOS-a o buduænosti razvoja zemlje, rekao je Miæunoviæ i dodao kako oèekuje da se lideri vladajuæih partija neæe više prepucavati preko novina, ali i da sloboda medija nikako ne sme da bude ugrožena. Novine smeju da pišu o svemu, ali su i odgovorne za ono što su napisale, rekao je Miæunoviæ.

Vizija buduænosti zemlje koju vladajuæa koalicija DOS treba da stvori znaèi i brigu za povratak raseljenih sa Kosova. Povodom povratka 45 raseljenih Srba u selo Osojane, predsednik saveznog potkomiteta Slaviša Ristiæ izjavio je da je raspoloženje meðu povrtanicima dobro ali da su oni po dolasku u Osojane od države zatražili osnovne preduslove za ostanak na Kosovu. Ristiæ kaže da oni traže da im država naðe posao, pare za preživljavanje njihove dece i roditelja koji takoðe treba da se vrate u selo i novac za popravku kuæa, jer je UNHCR obezbedio izgradnju samo 34 kuæe. O onome što su povratnici zatekli u selu, Ristiæ kaže da su skoro svi objekti porušeni, ali postoji nada jer je stigao graðevinski materjal i ljudi su odmah po dolasku zapoèeli sa rekonstrukcijom kuæa. Naša država mora sada da izvrši pritisak na UNHCR da se dozvoli da u sledeæoj grupi budu uglavnom mlaði ljudi jer oni mogu više da rade te fizièke poslove, rekao je Ristiæ.

XS
SM
MD
LG