Linkovi

Povratak tramvaja u Portland - 2001-08-09


Tramvaji su nekada bili uobièajeno javno prevozno sredstvo u Americi. Ali vremenom, tramvajske šine su uklonjene da bi se napravilo više mesta za automobile, jer su tramvaji smatrani zastarelim. Grad Portland je pre 60 godina imao više od 300 kilometara tramvajskih šina i nove gradske ulice su bile projektovane za takav saobraæaj. Sada, Portland planira da u prvoj fazi ponovo izgradi desetak kilometara pruge u centru grada. O tome govori Džon Kerol, jedan od pristalica tramvaja u Gradskom odboru za tramvajski saobraæaj:

”Treba se setiti da su, ako se ne varam, izmedju 1948. i 1951., Dženeral motors, kalifornijski Standard ojl i Ford kupili 95 odsto svih privatnih tramvajskih linija u zemlji i sve ih pozatvarali jer su želeli da poveæaju prodaju automobila. Zanimljivo je da sada vraæamo u upotrebu tramvaje da bismo umanjili problem koji je nastao zbog toga.“

Tri aspekta èine ovaj projekat jedinstvenim. Prvi je široka saradnja izmedju privatnog i javnog sektora. Veoma mnogo je uèinjeno da se u taj proces ukljuèe i gradjani i firme. Drugi aspekt je što je izbor pao na tramvaje, a to je uèinjeno zato što je izgradnja pruge jeftinija od kopanja tunela za podzemnu železnicu. Kopanje za tramvajsku prugu je plitko i ne zahteva izmeštanje podzemnih instalacija, a tramvaji su jeftiniji od autobusa i vagona podzemne železnice. Treæi aspekt je taj što su i gradjani i gradska vlada i firme želeli da se pruga postavi što pre. Predstavnici tri strane su se sastali i dogovorili oko kombinacije privatnih i gradskih investicija za izgradnju i održavanje tramvajskog saobraæaja. Ali, kako kaže direktor gradskog saobraæaja u Portlandu, Èarls Hejls, niko ne oèekuje da prihodi od tramvaja pokriju èak ni osnovne troškove:

”Operativni troškovi neæe biti pokriveni prodajom karata, jer je javni prevoz u centru grada besplatan. To nije zato što smo jako dobri veæ zato što hoæemo da gradjani ne koriste automobile u centru.“

Prvih pet od planiranih 11 tramvaja su oko 20 metara dugi, vrlo moderni vagoni, sa velikim prozorima i ofarbani živim bojama. Tramvaje je proizvela èeška firma Škoda. Andreas Ofenborn je inženjer iz jedne austrijske kompanije koja u saradnji sa škodinim inženjerima priprema portlandske tramvaje za sveèano otvaranje ovog leta:

”Ne želimo da upropastimo veliko otvaranje, pa zato proveravamo svaki rizik koji postoji. Ulažemo napore da sve radi kako treba jer imamo samo pet kola. To je sve što sada imamo.“

Uprkos teškoæama kojih još ima, direktor gradskog saobraæaja Èarls Hejls je pun optimizma. On kaže kako se nada da æe Portland postati primer za ugled drugim gradovima u svetu:

”Moj bratski savet za sve one koji vole svoje gradove glasi: nemojte da napravite grešku koju smo mi u Sjedinjenim Državama pravili poslednjih 50 godina, tako što smo ulice projektovali za automobile. Kao prvo: nikada neæete izgraditi dovoljno asfalta, jer je potražnja za automobilima beskonaèna, a kao drugo: upropastiæete okolinu i izgubiti veæi deo onoga što volite u svom gradu.“

XS
SM
MD
LG