Linkovi

Da li broj stanovnika u svetu dostiže maksimum? - 2001-08-02


Ujedinjene nacije su saopštile da je prošlog oktobra broj ljudi u svetu dostigao 6 milijardi. Ali prema najnovijoj prognozi koju je objavio beèki Medjunarodni institut za primenjenu sistemsku analizu, skraæeno IASA, velika je verovatnoæa da æe se priraštaj stanovništva zaustaviti 2075. godine na nešto manje od devet milijardi. Demograf IASE Volfgang Luc predvodio je istraživanje amerièkih i holandskih nauènika.

”Osnovni razlog je taj što je plodnost u mnogim oblastima sveta pala na nivo ispod proste reprodukcije, odnosno na proseèno dva deteta po ženskoj osobi. U dugoroènom smislu to znaèi da broj stanovnika opada.“

U projekciji beèkog instituta razmatra se na hiljade moguæih scenarija za buduænost, zasnovanih na trendovima i pretpostavkama demografa. Za svaki od njih izraèunat je koeficijent verovatnoæe. Srednja procena daje cifru od devet miljardi, a Volfgang Luc kaže da je razlog tome taj što priraštaj opada brže nego što se predvidjalo, uz veæu stopu smrtnosti od side.

”Side je najviše u Africi, ali i u Indiji i drugim delovima sveta. Proseèna dužina života u nekim zemljama Afrike je pala na ispod 40 godina, što znaèi da je priraštaj stanovništva sve slabiji.“

Prognoze Ujedinjenih nacija se poklapaju sa prognozama IASE da æe priraštaj stanovništva u ovom veku stati na izmedju 9 i 10 milijardi. Volfgang Luc i njegove kolege smatraju to dobrom vešæu za nastojanja da se postigne održiv razvoj. Amerièki lekar Viktorija Vels, iz centra za razvoj i demografiju, ovde u Vašingtonu, slaže se sa tim gledištem, ali pod uslovom da se i trošenje prirodnih resursa stane na odredjenom nivou.

”Ako svet posmatramo kao zalihu prirodnih resursa koja ima kraj, potrošnja po stanovniku je od bitne važnosti. Ako porast potrošnje resursa ne poène da opada neæemo biti u stanju da stvorimo svet koji æe moæi dugo da opstane.“

Drugi struènjaci izražavaju strahovanje da bi najnovije projekcije mogle da izazovu pad interesovanja za pružanje pomoæi u planiranju porodice. Osim toga, predvidjanje beèkog instituta pokreæe još jedno ozbiljno pitanje - veliko poveæanje broja starijih ljudi. Vodja istraživanja Volfgang Luc kaže da bi socijalno-zdravstvene beneficije starijim ljudima mogle da postanu veoma skupe za države u kojima nema dovoljno mladjeg, zaposlenog stanovništva koje bi to plaæalo.

XS
SM
MD
LG