Linkovi

Mladi preduzetnici - 2001-06-21


U centru Èikaga, u sedištu kompanije ”Union Tank Car“, potpredsednik za finansije Mark Garet prièa o svom poslu pred prostorijom ispunjenom mladima.

”Koliko je medju vama onih koji bi hteli da grade karijeru u finansijama i raèunovodstvu ili da studiraju finansije i poslovnu ekonomiju?“

Dvadesetak studenata u toj sobi su deo grupe od preko stotinu mladih iz celog sveta koji su nedavno posetili Èikago, da bi nauèili više o vodjenju biznisa. Konferenciju je organizovala organizacija ”Junior Achievement International“, sa sedištem u Koloradu, koju poduèava mlade ljude o slobodnoj privatnoj inicijativi. Njen potpredsednik je Dejvid Lus.

”Studenti imaju priliku da se upoznaju, možda da sklope doživotna prijateljstva. Pomislite da ste u srednjoj školi imali šansu koju imaju ovi studenti, da u isto vreme i na jednom mestu sretnu svoje vršnjake iz 70 stranih zemalja.“

Na konferenciji u Èikagu, studenti su uèestvovali na seminarima o privatnom preduzetništvu, marketingu, elektronskoj trgovini ili poslovnoj etici, samo da pomenemo neke. Troškove njihovog smeštaja i seminara platila je ”Marmon Group“, organizacija koja poseduje razlièite kompanije iz sektora proizvodnje, tehnologije i usluga. Studenti su takodje posetili nekoliko kompanija, medju kojima je bila i ”Union Tank Car“, gde su imali priliku da razgovaraju sa ljudima koji vode posao. 18-godišnji Roman Koziolek, iz Poljske, je zainteresovan da poène kompaniju za komputersko programiranje.

”Sve je više ljudi koju pokušavaju da pokrenu sopstvenu kompaniju, jer nezaposlenost u Poljskoj iznosi 15 odsto i u stalnom je porastu. Situacija nije dobra, a mi moramo da brinemo o sebi.“

19-godišnja Nozi Tlong iz Botsvane veæ vodi sopstveni biznis. Ona je na èelu male turistièke organizacije, koja radi vikendom, kada Nozi nema predavanja na fakultetu. Ona kaže da je zbog njene mladosti i nove, male kompanije, druge firme èesto ne uzimaju za ozbiljno.

”Na neki naèin je teško, jer kada udjem u neku kancelariju, menadžer me pogleda i pomisli - ti si još mala, šta tražiš ovde?“

Dejvid Lus iz organizacije ”Junior Achievement International“ kaže da ova medjunarodna grupa upravo podržava to što radi Nozi Tlong, uèenje uz istovremeno traženje šanse u biznisu.

”Preuzimanje rizika nije prirodna aktivnost. Mladi ljudi moraju biti ohrabreni da preuzmu inteligentan rizik i da krenu u posao. Da bi osigurali uspeh, moraju ispitati tržište, izvršiti razlièite analize i steæi odredjene poslovne veštine.“

Rast tržišnih ekonomija u svetu doprineo je popularnosti programa organizacije ”Junior Achievement International“. 1989. godine ta organizacija je pomogla mladima iz 15 zemalja. Danas njena pomoæ stiže do, kako se procenjuje, blizu 6 miliona studenata u 111 država.

XS
SM
MD
LG