Linkovi

Mešanje slane i slatke vode takođe može da proizvodi struju


1950. godine, naučnici Sidni Leb i Srinivasa Souriradžan, sa Kalifornijskog univerziteta, pronašli su način kako da se od slane morske vode dobija pijaća voda. 15 godina kasnije, Leb je, radeći na Univerzitetu Negev, u Izraelu, shvatio da bi obratnim postupkom mogla da se dobije električna struja.

1973. napravio je simulator na osnovu pojave da se slatka i slana voda mešaju sve dok se njihov salinitet ne izjednači. Leb je između dve vrste vode postavio specijalne polupropusne membrane i na njihovim krajevima izmerio razliku u naponu. Ali u to vreme praktična primena te ideje bila je preskupa.

36 godina kasnije, naučnici u holandskom Centru za obnovljivu tehnologiju vode, u gradu Vetsusu, pokušavaju da naprave nov prodor koji su nazvali Koncept plava energija.

"Morska voda sadrži dve vrste čestica - jone natrijuma i jone hlora. Jedni su pozitivni, a drugi negativni. Ako u rezervoar sa mešavinom slatke i slane vode potopimo dve membrane, od kojih jedna propušta pozitivne, a druga negativne jone, između njih će poteći struja," objašnjava šef istraživačkog tima, Jus Virman.

Virman međutim priznaje da membrane koje koristi njegov tim, još nisu dovoljno jeftine za masovnu proizvodnju. "Sve moramo da optimalizujemo. Rastojanje između membrana mora da bude mikroskopski malo, kao i sami odstojnici, kako bi električni otpor bio što manji. S druge strane, voda mora da slobodno prolazi kroz membrane," kaže Virman.

Istraživanje finansiraju holandska vlada, energetske i proizvodne firme. Cilj je pronalaženje jeftinih membrana i njihovo testiranje u realnim uslovima. Studije su pokazale da su za to najpogodnija ušća reka.

Profesor tehnologije bioreciklaže, na Univerzitetu Vageningen, Sis Buisman, nadgledao je istraživanje mogućnosti primene plave energije. On kaže da bi od protoka jednog kubnog metra slatke vode u sekundi mogao da se dobije jedan megavat električne energije. "Sa nizom kontejnera morske vode dugim kilometar i po, u kanalu Af sluit dajk, mogli bismo da sagradimo instalaciju od 200 megavata," kaže profesor Buisman.

Ako troškovi izgradnje takvog postrojenja padnu, stručnjaci kažu da bi tehnologija plave energije mogla da zadovoljava čak trećinu potreba za električnom energijom u Holandiji.

XS
SM
MD
LG