Linkovi

Izveštaj Svetske banke "Kako sa manje uraditi više"


Srbija bi sprovođenjem preporuka Svetske banke za reformu javnog sektora mogla da uštedi 100 milijardi dinara godišnje. Kako je pokazao izveštaj pod naslovom "Kako sa manje uraditi više" istraživači Svetske banke su stavili pod lupu najveće budžetske potrošače - penzioni sistem, zdravstvo, školstvo, železnicu, puteve.

Uštedama u javnom sektoru najviše bi doprinela reforma penzionog sistema Srbije, pokazao je izveštaj Svetske banke o javnoj potrošnji. Prema rečima Vilijama Dilindžera iz Svetske banke, na penzije ode oko trećine ukupnih budžetskih davanja, zbog čega penzije u ovoj i 2010. godini treba da budu zamrznute. Dilindžer smatra da vlada treba da razmotri i druge metode trajnog smanjenja penzija i da nastavi da indeksira penzije isključivo prema inflaciji.

"Takođe smo istraživali efekte restrikcije ranog penzionisanja kao i podizanja starosne granice za žene u penziji i pokazalo se da bi momentalni efekti bili vrlo slabi, pošto bi se to odnosilo isključivo na nova penzionisanja. Prosto ne možete ići unazad i nekom ko je već u penziji reći da treba da se vrati na posao", kaže Dilindžer.

Izveštaj Svetske banke pokazuje da je zdravstvo – iako se stanje popravlja, i dalje neefikasno.

Za obrazovanje u Srbiji se troši pet odsto BDP-a, ali su rezultati ovog sektora loši, istakao je predstavnik Svetske banke. Neophodna je konsolidacija obrazovanja, koja može da doprinese smanjenju troškova, a da kvalitet obrazovanja ne bude ugrožen.

Ipak, prema oceni predstavnika Svetske banke Srbija je uradila puno toga kako bi odgovorila na izazove svetske ekonomske krize.

"Verovatno je pošteno i da kažemo da je Srbija uradila više od drugih zemalja kako bi preživela krizu. Zamrzla je plate, penzije kao i zapošljavanja u javnom sektoru. Sve je to bilo nužno i pomoglo je Srbiji da preživi inicijalni pritisak krize", priča vodeći ekonomista Svetske banke, Marina Ves.

Svetska banka jedino u oblasti socijalnih davanja predlaže povećanje rashoda, koja su sada loše raspoređena najsiromašnijim slojevima stanovništva. Trebalo bi da bude poboljšana naplata putarina na autoputevima u Srbiji, a kao posebno neefikasna u ovom izveštaju Svetske banke je apostrofirana železnica.

XS
SM
MD
LG