Linkovi

Gordana Đurović: Evaluatori će imati kvalitetan uvid u stanje naših institucije


Izvještaj tima evaluatora Komiteta Savjeta Evrope za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma, Manival, koji su danas stigli u Podgoricu, trebalo bi da pokaže progres u toj oblasti u Crnoj Gori za posljednjih pet godina, kao i mali broj neusaglašenih kriterijuma, očekuju u crnogorskoj Vladi.

Ekspertski tim Manivala ove sedmice će u Crnoj Gori obaviti drugu evaluaciju u oblasti sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma, a njihov glavni zadatak biće procjena usklađenosti domaće legislative sa međunarodnim standardima, sprovođenja zakona u praksi, funkcionisanja finansijskog sistema i postignutih rezultata.

Oni će na osnovu razgovora sa predstavnicima USPN, Uprave policije, Državnog tužilaštva, Vrhovnog suda, Agencije za nacionalnu bezbjednost, Uprave Carina, Centralne banke i Komisije za hartije od vrijednosti dobiti osnovne podatke za izvještaj, čija će konačna verzija naknadno biti usvojena u Strazburu.

"Progres koji je ostvaren od prve evaluacije u toj oblasti, obavljene 2003. godine, biće prilično zapažen i na valjan način artikulisan u izvještaju", rekao je direktor Uprave za sprječavanje pranja novca i finansiranje terorizma, Predrag Mitrović.

Potpredsjednik Vlade, Gordana Đurović saopštila je da je taj izvještaj veoma važan za afirmaciju odnosa sa Međunarodnim monetarnim fondom, Svjetskom bankom i Savjetom Evrope.

"Istovremeno, to je odgovor na evropske integracione procese i potvrda da Crna Gora u oblasti slobodnog protoka kapitala ispunjava međunarodne standard", kazala je Đurović.

Ona smatra da je važno da eksperti Manivala dobiju što više kvalitetnih podataka o kapacitetima za realizaciju politike sprječavanja pranja novca, kao i zakonskom okviru za njeno sprovođenje.

Đurović smatra da će prve ocjene i impresije evaluatora o stanju u toj oblasti biti poznate u petak.

"Očekujem da će evaluatori imati kvalitetan uvid u stanje naših institucije i da će izvještaj biti afirmativan za Crnu Goru", rekla je Đurović.

Cilj Manivala je da osigura da zemlje članice razviju djelotvorne sisteme za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma, koji će biti usklađeni sa relevantnim međunarodnim standardima u toj oblasti.

XS
SM
MD
LG