Linkovi

Imenovan pravni savjetnik pri Ambasadi Sjedinjenih Država u Podgorici


Imenovanje pravnog savjetnika pri Ambasadi SAD u Podgorici, Džona Houba, koristiće crnogorskoj policiji i pravosuđu u rješavanju slučajevima koji se odnose na korupciju, ocijenila je direktor Uprava za antikorupcijsku inicijativu Vesna Ratković.

„Sigurna sam da će njegova ekspertska pomoć i iskustvo biti od koristi predstavnicima crnogorske policije i pravosuđa, kao što je to bio slučaj sa dosadašnjom podrškom i stručnom pomoći SAD-a i drugih država i međunarodnih organizacija", kazala je Ratković.

Ona je podsjetila da je efikasno krivično gonjenje, u cilju suzbijanja korupcije i organizovanog kriminala, jedan od glavnih ciljeva Strategije reforme crnogorskog pravosuđa, kao i Inoviranog Akcionog plana za sprovođenje Programa borbe protiv tih pojava.

„U okviru tih strateških dokumenata, kao jedan od prioritetnih zadataka označeno je podizanje nivoa znanja i specijalizacija predstavnika policije, tužilaca i sudija", kazala je Ratković.

Prema njenim riječima, važnu ulogu u realizaciji te obaveze, pored Uprave Policije, Vrhovnog državnog tužilaštva i Vrhovnog suda, imaju i Policijska akademija i Centar za edukaciju nosilaca pravosudnih funkcija.

Ratković je navela da je regionalna i međunarodna saradnja policije i pravosuđa „i inače jedan od reformskih prioriteta koji se sa uspjehom realizuje.

Govoreći o istinskoj riješenosti državnih organa da se suzbije korupcija u Crnoj Gori, ona je ocijenila da "treba poći od ukupno afirmativnih rezultata iz izvještaja o realizaciji mjera iz inoviranog Akcionog plana za sprovođenje Programa borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala za prvih pola godine.

Prema njenim riječima, sigurno je da će predstojeća unaprijeđena rješenja u krivičnom zakonodavstvu doprinijeti većoj ukupnoj efikasnosti istražnih i pravosudnih organa, a posebno bržem i uspješnijem riješavanju krivičnih djela sa obilježjima korupcije.


XS
SM
MD
LG