Linkovi

Mark Lejgon: Problematično pitanje za Srbiju je ograničena zaštita žrtava


U godišnjem izveštaju o trgovini ljudima koji je ove nedelje objavio američki državni sekretarijat navodi se da Srbija, koja je stavljena u drugu kategoriju, ne ispunjava u potpunosti minimalne standarde za sprečavanje trgovine ljudima, ali da čini značajne napore u tom cilju. U izveštaju se takodje ocenjuje da je u lancu medjunarodne i unutrašnje trgovine devojkama i ženama radi seksualne ekploatacije Srbija zemlja porekla, tranzita, kao i destinacije. U ekskluzivnom intervjuu za Glas Amerike povodom objavljivanja izveštaja, direktor kancelarije državnog sekretarijata za praćenje trgovine ljudima Mark Lejgon, osvrnuo se na Srbiju kao i na druge zemlje zapadnog Balkana.

“Srbija ima umereno dobro ponašanje - ima zakone koji zabranjuju trgovinu radi seksualne, kao i radne eksploatacije. Medjutim, kao i u mnogim drugim zemljama, ključ je u primeni zakona. Tokom prošle godine ostvaren je napredak u oblasti krivičnog gonjenja i izricanja oštrih kazni za trgovinu ljudima. Problematično pitanje za Srbiju je medjutim,ograničena zaštita žrtava. Vlada saradjuje sa nevladinim organizacijama koje nastoje da zaštite žrtve ali ne obezbedjuje finansiranje za njihove aktivnosti.”

Crna Gora, koja je u drugoj kategoriji, na listi za osmatranje, uglavnom je zemlja tranzita u trgovini ženama i devojkama radi seksualne eksploatacije u zemljama zapadne Evrope. Ambasador Lejgon je rekao da bi crnogorske vlasti trebalo da pojačaju nastojanja da energično gone i osude odgovorne, uključujući i zvaničnike za koje se utvrdi da su umešani u trgovinu ljudima, kao i da obezbede adekvatnu zaštitu žrtvama i ugroženim imigrantskim grupama.

Kada se radi o Kosovu, ambasador Lejgon rekao je da ono nije svrstano ni u jednu kategoriju zato što je nova zemlja koja je proglasila nezavisnost gotovo na kraju perioda koji je obuhvaćen u izveštaju. Lejgon je ocenio da je Kosovo slučaj sa protivrečnim tendencijama.

“Postoji zakon koji zabranjuje sve forme trgovine ljudima i bilo je slučajeva krivičnog gonjenja i izricanja kazni. Medjutim, zaštita žrtava je slaba i nevladine organizacije nemaju podršku vlade. Mislim da u celini ima razloga za optimizam, ali da vlada treba da preuzme veću odgovornost i u većoj meri saradjuje sa akterima civilnog društva.”

U Makedoniji se, rekao je ambasador Lejgon I dalje odvija značajna interna trgovina ljudima - iz ruralnih u urbana područja. Makedonija je i zemlja destinacije u koju se šalju žrtve iz Srbije i Albanije, kao i tranzitna zemlju za centralnu i zapadnu Evropu.

“Mi smo ipak procenili da se stanje u Makedoniji znatno poboljšalo i ona je ušla u prvu kategoriju. Poboljšani su zakoni i njihova primena. Korupcija predstavlja problem, kao i u mnogim drugim zemllljama, ali je vlada i tu preduzela čvrste akcije.”

Lejgon je odao priznanje Hrvatskoj, koja je takodje ušla u prvu kategoriju, zahvaljujući oštrijem krivičnom gonjenju, kao i uspešnoj zaštiti žrtava, rekavši da bi ona mogla da predstavlja model za druge zemlje zapadnog Balkana.

Lejgon je ocenio da BiH, svrstana u drugu kategoriju, uprkos nekim ohrabrujućim znacima i dalje predstavlja značajan problem u pogledu interne trgovine ljudima i da je, posebno u trgovini maloletnicima, zabeležen nagli porast tokom prošle godine.

“Bosna je takodje tranzitna zemlja za žrtve iz Srbije, Ukrajine, Moldavije, Rumunije i Rusije. Primećeno je izvesno poboljšanje u radu policije i pravosudja, ali kao i u mnogim drugim zemljama, vlada ne obraća dovoljnu pažnju zaštiti ugroženih delova populacije - žena i dece koji se prisiljavaju na prostituciju, kao i imigranata koji mogu biti žrtve trgovine ljudima. Potrebno je da se žrtve zaista tretiraju kao žrtve, a ne kao kriminalci ili obični imigranti,” zaključio je ambasador Mark Lejgon.

XS
SM
MD
LG