Linkovi

287 hiljada EUR za poboljšanje položaja Roma, Aškalija i Egipćana u Crnoj Gori


Ministarstvo za zaštitu ljudskih i manjinskih prava odobrilo je 287 hiljada EUR za finansiranje 17 projekata iz Strategije za poboljšanje položaja populacije Roma, Aškalija i Egipćana u Crnoj Gori.

Ministar za zaštitu ljudskih i manjinskih prava u Vladi Crne Gore Fuad Nimani kazao je da će 17 odabranih projekata doprinijeti poboljšanju položaja Roma, Aškalija i Egipćana koji u Crnoj Gori žive u veoma lošim uslovima.

“Ministarstvo za zaštitu ljudskih i manjinskih prava, zajedno sa ostalim resorima i nevladinim organizacijama, ide korak po korak ka poboljšanju položaja RAE populacije u Crnoj Gori”.

To je, kako je kazao, zahtjev Vlade, ali i međunarodne zajednice.

“Odlučili smo da finansiramo cjelokupne projekte, jer tražimo odgovornost subjekata koji su konkurisali za realizaciju tih projekata”.

On je sa predstavnicima svih organizacija i institucija koje su dobile novac potpisao pojedinačni ugovor o realizaciji i naglasio da će za preostalih 113 hiljada EUR, koliko je predviđeno za takve projekte, biti raspisan novi konkurs.

Predstavnik Fondacije za stipendiranje Roma Aleksandar Zeković kazao je da finansiranjem projekta te organizacije Ministarstvo ističe značaj obrazovanja, kao jedinog održivog i dugoročnog načina za izlazak crnogorskih Roma i Egipćana iz siromaštva, u kojem žive decenijama.

“Zadovoljstvo mi je što je napokon država Crna Gora prepoznala važnost obrazovanja i kreiranja posebnih podsticajnih mjera prema osobama romske ili egipćanske nacionalnosti koje su shvatile značaj obrazovanja”.

Zeković je ocijenio da je diskriminacija RAE populacije u Crnoj Gori i dalje veoma izražena, pogotovu na tržištu rada.

On je najavio da će Fondacija nadlegati realizaciju i drugih projekata koje će Ministarstvo finansirati, kako bi se postigli željeni efekti.

XS
SM
MD
LG