Linkovi

UN obeležavaju Dan žena, 8. marta samitom o poboljšanju života žena


Komisija Ujedinjenih nacija za Status žena obeležiće Medjunarodni dan žena, 8. marta razmatranjem finansiranja programa za poboljšanje života žena, posebno u zemljama u razvoju.

Tema ovogodišnje proslave Medjunarodnog dana žena nazvana je «Investiranje u žene.» Žene i devojke čine najveći deo poljoprivredne rade snage u Africi i drugim delovima sveta. Funkcioneri Svetske organizacije navode da investiranje u njih može da pomogne u smanjenju siromaštva i promociji ekonomskog rasta. Jedna od ključnih tema debate na ovogodišnjem samitu Komisije za status žena, održane u Njujorku, bilo je problem kako obezbediti da nacionalni budžeti pojedinačnih zemalja obuhvate potrebe žena. Aminata Tore je šef ogranka za pol, kulturu i ljudska prava, pri Fondu Ujedinjenih nacija za stanovništvo, skraćeno UNFPA. Ona kaže da mnoge vlade daju ženskim pitanjima nizak prioritet.

«Problem u zemljama u razvoju je što te zemlje imaju mnoge međusobno konkurentne potrebe, tako da se potrebe žena često nalaze vrlo nisko na listama prioriteta. U mnogim zemljama, Ministarstvo za pitanja žena je najslabije u smislu sredstava koja su mu na raspolaganju. Želeli bismo da to poboljšamo i podržimo parlamente kako bi se potrudili da žene primaju deo nacionalnih resursa koji im pripada.»

Funkcioneri Ujedinjenih nacija kažu da je nasilje još jedan problem sa kojim su žene suočene. Statistike Ujedinjenih nacija pokazuju da je jedna od svakih šest žena u Africi žrtva nasilja. Ovog meseca, generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki Mun je apelovao za okončanje tog problema. U to nasilje ubraja se i tradicija obrezivanja žena, uobičajena u nekim delovima zapadne i severoistočne Afrike. Šef afričkog odeljenja UNFPA-a, Mišelin Ravo-lolo-narisoa, kaže da medjunarodna kampanja protiv te vrste obrezivanja utiče na suzbijanje te pojave i dodaje da se uspeh može delimično pripisati učešću verskih lidera, koji demantuju da je obrezivanje žena deo hrišćanske ili islamske tradicije.

«Oni koji žele da manipulišu religijom i takozvanim kulturnim uverenjima radi sopstvene koristi poraženi su zbog toga što sami verski lideri, čuvari svetih knjiga, kažu da ni u Bibliji ni u Koranu ne piše da bi devojčice trebalo da budu potvrgnute toj praksi.»

Ona dodaje da je kampanja protiv obrezivanja žena takodje fokusirana na, kako je naziva «medikalizaciju: tog pitanja, odnosno na to da bolnice i klinike na Zapadu pristaju da sprovedu takvu proceduru u bezbednoj sredini. Ravo-lolo-narisoa ističe da ta procedura, bez obzira kako se obavi, šteti reproduktivnom sistemu majke i čini porodjaj opasnim.

Još jedno pitanje o kome diskutuju zagovornici prava žena u UN-u je implementacija zakona kojima se garatnuje ravnopravnost žena. Jedan takav zakon je Konvencija UN-a o eliminaciji diskriminacije prema ženama. Ravo-lolo-narisoa kaže da je većina afričkih zemalja (sem Sudana, Nigera i Mauritanije) potpisala tu konvenciju, koja se smatra za povelju o pravima žena. Medjutim, zakonodavna tela nekih zemalja nisu još unele taj dokument, kao ni druge protokole u zakone svojih zemalja. Ona kaže da pravni okvir za jednakost u Africi i zemljama u razvoju zavisi od toga da li pojedine zemlje mogu da formiraju, kako kaže, «moderno gradjanstvo» i obezbede pravne reforme za one kojima su najviše potrebne.

XS
SM
MD
LG