Linkovi

Sutra se u Briselu  završni dio susreta Vijeća za implementaciju mira u BiH


Sutra se u Briselu , na Vijeću za implementaciju mira, razgovara, prije svega o sudbini misije Visokog pedstavnika u BiH. Da li je odmah ugasiti, kako traže jedni, ili Visokog predstavnika, sa svim njegovim moćima, imati kao neophodan dio BiH političke scene, kako traže drugi?

Evropljani, saznaje se iz krugova bliskih visokom predstavnuiku EU, Havieru Solani, skloni su prijedlogu koji vezuje misiju sa rezultatima na terenu. Što više rezultata, to manje misije, predlažu oni, fokusirajući se na ključne elemente, prije svih policijsku reformu, pa onda i reformu ustava, funkcionisanje državnih organa, reformu javnog servisa. Ukupno pet tačaka bez kojih se ne bi smjelo dozvoliti da Visoki predstavnik ode i odnese sa sobom bonske ovlasti.

Uz ovo, evropski komesar za proširenje, Oli Ren, očekuje BiH državni i politički vrh na dvodnevnim razgovorima koji bi trebali da unesu više svjetla u budućnost zemlje. Kako i kada ispuniti preostale uslove koji stoje pred Sarajevom, na korak od potpisivanja Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Riječ je, prije svega, o reformi policije, ali podsjeća se u Briselu i o saradnji sa Hagom, reformi javne uprave i javnog RTV servisa.

Vjeruje se da će goste iz BiH evropski komesar podsjetiti na obaveze kakve su preuzeli, izmedju ostalog i decembra prošle godine, da će usvojiti odgovarajuće zakone koji bi u djelo proveli politički sporazum sadržan u Mostarskoj i Sarajevskoj deklaraciji i tako deblokirali progres zemlje prema evropskim institucijama.

Riješenost Brisela da zaštiti svoju investiciju u BiH državu je neupitna i mogla bi, ukazuju krugovi bliski Vijeću i Komisiji, rezultirati dugo očekivanim pomacima prema evropskoj dimenziji BiH države.

XS
SM
MD
LG