Linkovi

Ban Ki Mun pokrenuo kampanju za okončanje nasilja nad ženama


Generalni sekretar Ujedinjenih Nacija Ban Ki Mun pokrenuo je višegodišnju kampanju za okončanje nasilja nad ženama i devojčicama. Generalni sekretar UN citirao je sumorne statističke podatke o nasilju nad ženama i devojčicama širom sveta.

«Najmanje 30 odsto žena će verovatno biti pretučeno, primorano na seksualne odnose ili na neki drugi način zlostavljano tokom svog života».

Ban Ki Mun je istakao da se kroz praksu selekcije pola pre rodjenja, velikom broju žena uskraćuje pravo na postojanje. Ostale su žrtve trgovine ljudima, seksualnog zlostavljanja, sakaćenja ženskih genitalija, ubistava zbog miraza, takozvanih ubistava zbog zaštite časti porodice i čedomorstva. Statistički podaci UN pokazuju da više od 100 zemalja nema posebne zakone protiv nasilja u porodici. Silovanje u braku nije krivično delo u najmanje 53 zemlje, dok samo 93, od blizu 200 zemalja, ima zakone protiv trgovine ljudima. Generalni sekretar pozvao je sve vlade da preispitaju svoje zakone i usvoje nove koji bi osigurali da se nasilje nad ženama tretira kao zločin. Ban je upozorio da neravnopravnost polova usporava progres ka ostvarenju Milenijumskih ciljeva smanjenja na polovinu siromaštva u svetu do 2015. On je upozorio da nasilje nad ženama takodje ima značajnu socijalnu i ekonomsku cenu za porodice i zajednice.

«Znamo da kada radimo na smanjenju nasilja nad ženama, mi povećavamo naš najveći izvor razvoja: majke koje vaspitavaju decu, žene zakonodavce, šefove u firmama, pregovaračice, učiteljice, lekarke, policajke, pripadnice mirovnih snaga i druge».

Kampanja pod nazivom «Ujedinjeni za okončanje nasilja nad ženama» biće nastavljena do 2015. kako bi se poklopila sa datumima za dostizanje Milenijumskih ciljeva. Generalni sekretar UN pozvao je vlade, aktiviste za ljudska prava i Ujedinjene Nacije da pomognu da se okonča nasilje nad ženama. On je istakao da svaka zemlja mora da pronadje sopstvenu strategiju, ali da postoji jedna univerzalna istina koja se odnosi na sve kulture, a to je da je nasilje nad ženama neprihvatljivo, da za to nema izgovora ili tolerancije.

XS
SM
MD
LG