Linkovi

Dokument kojim se unapređuje zaštita manjinskih prava u Crnoj Gori


Ministarstvo za zaštitu ljudskih i manjinskih prava Crne Gore pripremilo je dokument kojim se unapređuje politika zaštite manjinskih prava. Strategija manjinske politike u Crnoj Gori treba da poboljša položaj manjina i njihovu bolju integraciju u društvene tokove, pri čemu je bitno da se to uradi bez asimilacije.

Strategija označava konkretnu primjenu međunarodno-pravnih i na njima zasnovanim ustavnih i zakonskih standarda koji se odnose na ljudska i manjinska prava. “Zato je neizbježna odgovornost Vlad, kao primarna i odlučujuća”.

Navodi se da je, u periodu poslije donošenja Ustava, bitno da svi relevatni činioci u državi iznađu najbolje moduse rješavanja manjinskih prava.

“Suštinski je bitno da se manjine integrišu u crnogorsko društvo po modelu integracije bez asimilacije”, kaže se u Strategiji.

Pitanja zaštite manjina su uglavnom pravno normirana, ali postoje određene oblasti koje nisu dovoljno precizno regulisane kao što je slučaj sa političkom participacijom manjina.

“Dosadašnja praksa implementacije manjinskih prava ukazuje na određeni raskorak –jaz između normativno proklamovanog i realno ostavrenog, što je jedan od glavnih razloga usvajanje ove Strategije”.

Navodi se da na prostorima Crne Gore nije bilo masovnih i sistematskih krešenja ljudskih prava, “ali je bio ne mali broj pojedinačnih kršenja u kojima su pripadnici manjina bili glavne žrtve".

“Relikti takve astmosfere nisu u potpunosti eleiminisani i u određenom smislu i danas utiču na stavove, mišljenja i predrasude o pripadnicima manjina, a ponekad i neposredno ograničavaju primjenu međunarodno pravnih standarda o ljudskim i manjinskim pravima”.

Predložena Statregija, kako se navodi, treba da doprinese potpunom nestanku takve atmosfere i da omogući uspostavljanje punog i iskrenog povjerenja i uvažavanja svih građana i zajednica u Crnoj Gori.

XS
SM
MD
LG