Linkovi

Trajković: Bez obzira na status Kosova Srbi treba da ostanu na ovom prostoru


Bez obzira na čvrste garancije međunarodnih institucija da će sprečiti eventualno nasilje tokom i nakon rešavanja kosovskog statusa, predstavnici Srba upozoravaju da je na Kosovu upravo nasilje služio kao instrument za ostvarivanje političkih ciljeva. Da će aktivnosti i dalje biti usmerene protiv Ahtisarijevog plana i pregovaračkog tima, bez obzira na trenutno zatišje, potvrdio nam je i aktivista pokreta “Samoopredeljene”, Visar Iljmeri, a da li će i u kolikoj meri predstojeće demonstracije biti nasilne zavisiće, prema njegovim rečima, isključivo od ponašanja policije, institucija, UNMIK-a i, kako je naglasio, samozvanog pregovaračkog tima.

Visar Iljmeri: Naravno da nemamo nameru da prekidamo proteste, zato što je politički proces rešavanja statusa još u toku, objašnjavamo stanovništvu da je Ahtisarijev plan veoma štetan. U pravu ste kada kažete da su protekle demonstracije bile nasilne, ali je nasilje izazvano reakcijom policije. Borbom protiv sprovođenja plana za decentralizaciju stvorenog na osnovu Ahtisarijevog nacrta, mi se ustvari borimo protiv budućeg rata.”

Policija međutim tvrdi da postoje operativni planovi koji će biti primenjeni u zavisnosti od toga da li će status biti rešen ili ne.

Predsednica Izvršnog odbora Srpskog nacionalnog veća, Rada Trajković, ipak upozorava da se praksa korišćenja nasilja za ostvarivanje političkih ciljeva i dalje nastavlja.

Rada Trajković: Naša zemlja je bombardovana zbog nasilja i bombardovale su je upravo snage koje čine okosnicu ili srž bezbedonosnih snaga na prostoru Kosova i Metohije - mislim na NATO. Zaista, prosto je apsurd da sada na prostoru na kojem je NATO, tema ponovo bude nasilje. Ali, iskustvo nas uči da je nasilje do sada uvek rezultiralo postizanjem političkih ciljeva. Ja ne sumnjam da civilni i vojni deo međunarodne misije, dolazeći na Kosovo, nije želeo da ostvari edukativnu i humanitarnu misiju. Edukativnu u smislu izgradnje demokratskih institucija i humanitarnu u smislu povratka svih ljudi u svoje kuće. Ali, od samog početka, nažalost, međunarodna zajednica je podredila svoje vrednosti ili standarde albanskom ekstremizmu i terorizmu i postala njegov talac i to se nažalost dešava u kontinuitetu do dana današnjeg, što je za sve nas veliki problem.

Trajkovićeva smatra da je veoma mnogo razloga za brigu i nepoverenje kada su u pitanju Srbi, ali da bez obzira na sve, nastojanja da očuvaju svoju zajednicu treba da budu iznad svih eventualnih provokacija.

Rada Trajković: Strah Srba jeste realan i jeste opravdan, jer od dolaska međunarodne zajednice demilitarizacija prostora Kosova i Metohije nije izvršena i to u dva segmenta - i u vojnom, koji podrazumeva u stvari demilitarizaciju pameti i demilitarizaciju u smislu oduzimanja oružja. Na ovom prostoru, nažalost, oružja je mnogo više nego u vreme kada su došle snage NATO-a, a sa druge strane ljudi koji su činili zločine, čije su ruke krvave, sasvim slobodno šetaju po celom prostoru što svakako sve nas zabrinjava. Bez obzira na status Kosova i Metohije, Srbi na ovom prostoru treba da ostanu. Mi smo svoji na svome, na istorijski svojoj teritoriji i tu ćemo ostati sve do momenta dok ne shvatimo da smo na toj teritoriji stranci.

XS
SM
MD
LG