Linkovi

Zenakis: SAD i Rusija su, što se tiče kosovskog pitanja, u ćorsokaku


O mogućem ishodu tekuće posete misije Saveta bezbednosti UN Beogradu i Prištini, naš kolega Branko Mikašinović razgovarao sa saradnikom vašingtonskog spoljnopolitičkog časopisa “National Interest”, Nikolasom Zanakisom.

ZENAKIS: Kao rezultat posete članova Misije Saveta bezbednosti Begradu i Prištini ustanoviće se, kako ja smatram, barem dve činjenice: prvo da koncept multietničnosti na Kosovu, koji Zapad zagovara i podržava, ne postoji i nije funkcionalan i da je Kosovo društvo podeljeno u većinsko albansko i manjinsko srpsko stavnovništvo, koje nije integrisano i kojim vladaju oprečni etnički i verski uticaji. Drugo, ukoliko bi Kosovo dobilo nadzirnu nezavisnost, Priština bi morala da se suoči sa nizom izazova, kao što je organizovani kriminal i drugo, a iznad svega morala bi da ispuni standarde, jer su oni preduslov za demokrasko funkcionisanje tog i svakog drugog društva. Stoga smatram da će poseta doprineti spoznaji da treba preispitati pitanje statusa i standarda.

GLAS AMERIKE: Misija Saveta bezbednosti će saslušati stavove i Beograda i Prištine i doneti zaključke imajući na umu želju medjunarodne zajednice za skorim rešenjem statusa...

ZENAKIS: U vezi sa budućim statusom Kosova imate dva važna elementa: SAD žele da se to pitanje reši što pre, možda već ovog leta. S druge strane, Rusija će možda staviti veto na sadašnji tekst Ahtisarijevog plana, kojim nisu zadovljani ni Srbija, a ni Rusija. Moskva smatra da bi se prihvatanjem plana upostavio presedan za oblasti kao što su Čečenija, Kipar, Tajvan, itd. To znači da su SAD i Rusija što se kosovskog pitanja tiče u ćorsokaku. Čak i u slučaju da SAD unilateralno priznaju nezvisnost Kosova, i nakon uloženog veta Rusije, takav akt bi izazvao medjunarodno pravnu krizu. Ako bi, s druge strane, samo Kosovo unilateralno proglasilo nezavisnost, to bi značilo kršenje rezolucije 1244, odnosno medjunarodnog prava. Imajući sve to na umu, mislim da će se uočiti da je jedina solucija da se pregovori nastave i da se Ahtisarijev plan redefiniše.

GLAS AMERIKE: Beograd se zalaže za nastavak pregovora. Kakve su realne mogućnosti za to?

ZENAKIS: U svetlu mogućeg ruskog veta i sve složenije situacije, mogućnost za nastavak pregovora je sve realnija, a uz to i razmatranje alternativnih solucija. Na Kipru, na primer, Grci se zalažu za jedinstvenu državu, Turci za podeljenu, a treća opcija je da se stvori neki vid fedralnog uredjenja što ne bi bilo idealno rešenje, ali bi moglo da bude prihvatljivo i za jednu i za drugu stranu. Mada postoje razlike izmedju situacije na Kipru i Kosovu, mislim da treba uzeti u razmatranje razne koncepte i iskustva da bi se pronašlo originalno i prihvatljivo rešenje za obe strane na Kosovu, i za Srbe i za Albance.

XS
SM
MD
LG