Linkovi

Nanocevčice za kontinualno merenje krvnog pritiska


U ovoj rubrici već smo više puta pominjali neobično svojstvo kristala kvarca, zvano piezoelektricitet, da odaje slabu električnu struju kada se izloži mehaničkom naprezanju.

Na tom principu radile su, sada već gotovo zaboravljene, kristalne zvučnice na gramofonima. Neki novi egzotični materijali pokazuju slična svojstva. Nanocevčice od poluprovodnika cink-oksida stvaraju električnu struju na svojim krajevima reagujući na silu od svega nekoliko pikonjutna, odnosno milijarditih delova njutna. U normalnom stanju, pozitivni i negativni joni cinka i kiseonika u takvoj cevčici stoje u ravnoteži, ali ako se cevčica savije stvara se neravnoteža, koja izaziva električni naboj na njenim krajevima. Druga korisna osobina nanocevčica je da su ”biokompatibilne,“ odnosno da ljudski organizam ne pokušava da ih odbaci kao strano telo. Naučnici na Institutu za tehnologiju, američke države Džordžije, u Atlanti, sada pokušavaju da konstruišu malecni senzor koji bi mogao da se usadi kraj nekog krvnog suda i tako neprestano meri krvni pritisak. Pulsiranje suda savijalo bi cevčicu i tako stvaralo slabe električne signale, koji bi mogli da se pojačavaju i bežičnim putem prenose do prijemnika van tela, na primer u vidu narukvice. Izvor struje za pojačavač davao bi takodje sićušni nanogenerator, konstruisan na istom institutu. Neki čak predvidjaju ručne satove sa dodatnom funkcijom merenja krvnog pritiska.

XS
SM
MD
LG