Linkovi

Zavales: Beograd i kosovski  Srbi bi mogli da usvoje dvostruki pristup


Kako se na dokument o budućem statusu Kosova gleda u SAD i šta bi Srbija i kosovski Srbi mogli da učine da bi ublažili negativne aspekte tok dokumenta upitali smo političkog analitičara Džonom Zavalesom, sa kojim je razgovarao naš kolega Branko Mikašinović.

Zavales: Imate dva gledišta o tom predlogu. Stav SAD, Velike Britanije i nekih drugih zemalja je da je reč o konačnom dokumentu ili dokumentu koji je blizu konačne verzije, dok Srbija, Rusija i možda neke druge zemlje smatraju taj izveštaj radnim dokumentom. Mada je predlog naklonjen albanskim aspiracijama ka nezavisnosti, on je manje odredjen u tom pogledu nego što se moglo očekivati. Ne pominje se reč nezavisnost, kao ni specifičan proces kojim bi se nezavisnost ostvarila. Predvidja se snažna samouprava srpskih opština, uključujući stvaranje novih opština, koje su zahtevali kosovski Srbi. Takodje je omogućena direktna veza Srbije sa tim opštinama, mogućnost pružanja sredstava i tehničke pomoći, kao i zaštita prava pojedinaca i opština, odnosno manjina. Zatim imate ulogu medjuarodnog predstavnika koji će imati znatna ovlašćenja, uključujući pravo na smenjivanje, relativno male snage bezbednosti, ograničenu upotrebu nacionalnih simbola pa i zabranu upotrebe albanske zastave, itd. Sa druge stranem ne pominje se suverenitet Srbije, kao ni rezolucija UN 1244; dok su bezbednosni i obaveštajni resursi i kontrola granica u rukama kosovskih Albanca, što su uglavnom atributi koji se daju suverenim državama. Formiranje bezbednosnih snaga Kosova, mada lako naoružanih, još jedan je atribut državnosti, koji bi moglo da se protumači kao embrion oružanih snaga Kosova.

Glas Amerike: Kakve bi korake mogli da preduzmu Srbija i kosovski Srbi u nastavku procesa rešavanja statusa Kosova?

Zavales: Pošto nezavisnost nije nigde pomenuta, niti je nametnuta, implikcija je da bi odluka o priznavanju nezavisnosti Kosova mogla da bude prepuštena pojedinačnim zemljama. Imajući to u vidu, Beograd i kosovski Srbi bi mogli da usvoje dvostruki pristup. Prvo, dokument ne bi trebalo sagledavati kao konačno rešenje, već bi trebalo nastaviti pregovore o promeni formulacije nekih odredbi. Beograd i kosovski Srbi bi mogli od sada da tretiraju Kosovo kao evropski region nedefinisanog konačnog statusa. Drugim rečima, mada Srbija nema suverenitet nad Kosovom, ono istovremeno nije ni nezavisno. Drugi kolosek je da se stavi do znanja da će učešće Srba u kosovskim institucijama zavisiti od statusa Kosova, odnosno, ako ono ostane ovakvo kakvo je, onda bi Srbi učestvovati u njegovim institucijama, a ako bi postalo nezavisno, onda ne bi. Na medjunarodnom planu, Beograd bi mogao da formira blok zemalja naklonjenih njegovom stavu u Evropi, kao što su Rusija, Španija, Grčka, Rumunija, itd. i da produbljuje saradnju sa Rusijom i Kinom imajući u vidu njihovu ulogu u Savetu bezbednosti.

XS
SM
MD
LG