Linkovi

Srpsko-američki centar objavio plan za buduće političko uredjenje Kosova


Srpsko-američki centar objavio je plan za buduće političko uredjenje Kosova, predlažući paralelnu koegzistenciju srpskih i evropskih vlasti u toj pokrajini. Centar smatra da u svetlu potpuno oprečnih stavova Srba i kosovskih Albanaca treba zauzete sasvim drugačiji pristup: naći rešenje za ljude koji žive na Kosovu, a ne za teritoriju. Evo šta o tome kaže predsednik Srpsko-američkog centra Svetozar Stojanović u razgovoru sa kolegom Brankom Mikašinovićem.

Stojanović: Mislim da je jaka strana tog plana što se ne fokusira na teritoriju, na moguću podelu teritorije, nego na neku vrstu funkcionalno-administrativnog razdvajanja, a to uprošćeno rečeno znači sledeće: Republika Srbija i njene vlasti sporazumele bi se sa Evropskom unijom, da ne dovodeći u pitanje teritorijalni integritet Srbije nad tom autonomnom pokrajinom, Evropska unija uspostavi evropsku vlast na Kosovu pa bi se onda stanovništvo pokrajine opredelilo za to pod čiju jurisdikciju želi da pripadne. Očigledno je da bi se Srbi, Romi i drugi izjasnili da ne žele da podpadnu pod tu jurisdikciju, već pod jurisdikciju Beograda, a Albanci bi svakako rekli “mi nećemo pod Beograd, već želimo samo pod Evropsku vlast”. Srbi bi zadržali svoje državljanstvo, a Albanci bi verovatno stekli evropsko državljanstvo , ma šta to da znači. To je dakle velika prednost tog plana jer nije u pitanju teritorijlano razdvajanje.

Glas Amerike: Šta bi u ovom slučaju bila ta “šargarepa” koja bi podstakla albansku stranu da prihvati taj plan?

Stojanović: Prvo da kažem nešto što je negativno, odnosno da će Albanci jednostavno uvideti da ne mogu dobiti pravo za razbijanje jedne medjunarodno priznate demokratske države, dakle na secesiju njenog dela i stvaranje na njenoj teritoriji nove države. Kada to vide, a mislim da će na kraju ipak morati to da uvide, onda bi u ovom planu oni mogli da nadju sve ono što potpada pod ideju da nad Albancima ne treba da vladaju Srbi, niti Srbi nad Albancima i zato imamo takozvano funkcionalno-teritorijlano razdvajanje. Drugo, ovim planom se kosovski Albanci približavaju Evropskoj uniji, jer i oni sami kažu da kada bi nekim čudom mogli da uspostave tu novu dražvu da bi onda želeli da se učlane u Evorpsku uniju. Ovo ih približava Evropskoj uniji. Zatim, razume se da će Evropska unija, kao što znamo, tu imati glavnu ulogu u svakom slučaju, čak i kada bi kosovski Albanci dobili veći stepen autonomijie nego što im nudi srpska vlada. Tu bi bio nastavljen nekakav protektorat Evropske unije, a to je jedan način da im Evropska unija pruži pomoć ne samo u rešavanju tog pitanje, nego i u ekonomskim, socijalnim i drugim pitanjima, pa i pomoć u borbi protiv kriminalizovanja tog društva. To društvo je dosta kriminalizovano, kao što znamo; tu idu narkotici, trgovina belim robljem, itd. i Evropska unija bi mogla u tom pogledu dosta da im pomogne. Da zaključim, ovaj plan se uklapa u ideju da je problem toliko složen da se za njega moraju naći originalna rešenja, takozvana asimetrična rešenja, kombinacija različitih principa. Ovde imamo jedan princip koji odustaje od podele teritorije, a fukcionalno-administrativno rešava stvar.

XS
SM
MD
LG