Linkovi

Skupština Crne Gore usvojila Deklaraciju nezavisne Republike Crne Gore


Crnogorska Skupština na svečanoj sjednici proglasila je sinoć nezavisnost države Crne Gore, nakon čega je ispred zgrade parlamenta uz zvuke himne podignuta na jarbol državna zastava i intonirana državna himna.

Odluku o proglašenju nezavisnosti usvojili su poslanici vladajuće koalicije - Demokratske partije socijalista i Socijaldemokratske partije, kao i Građanske partije, Liberalne partije, Demokratske unije Albanaca i Demokratskog saveza u Crnoj Gori.

Sjednici nisu prisustvovali poslanici Socijalističke narodne partije, Narodne stranke, Srpske narodne stranke i Demokratske srpske stranke, kao i bivšeg Liberalnog saveza.

Skupština je usvojila i Deklaraciju nezavisne Crne Gore u kojoj se navodi da je Crna Gora nezavisna država sa punim međunarodno-pravnim subjektivitetom u njenim postojećim državnim granicama.

Zasijedanju su prisustvovali crnogorski predsjednik Filip Vujanović, premijer Milo Đukanović sa članovima kabineta, predsjednik bivše Državne zajednice Svetozar Marović, kao i najviši predstavnici sudske vlasti.

U ime izaslanika predsjednika Evropskog parlamenta svečanom proglašenju crnogorske državnosti prisustvovao je i Slovenac Jelko Kacin.

Poslanici Skupštine Crne Gore usvojili su Odluku o nezavisnosti tačno u 20 sati i 28 minuta, nakon što je prethodno dokument pročitao predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić.

"Da je vječna Crna Gora i jednom za vazda su građani vratili državu", rekao je Krivokapić nakon što su poslanici usvojili Odluku, a skupštinskom salom se prolomio gromoglasan aplauz.

Skupština je na početku sjednice konstatovala rezultate referenduma od 21. maja koje je poslanicima predstavio predsjednik Republičke referendumske komisije František Lipka.

On je kazao da je RRK sve značajne odluke donijela konsenzusom, a da je cjelokupan referendumski proces bio miran i demokratski. Lipka je čestitao građanima na političkoj zrelosti i poželio im da zajedno nastave da rade u evropskim integracijama Crne Gore.

Nakon završetka svečane sjednice, ispred zgrade crnogorskog parlamenta pred najvišim državnicima i funkcionerima i uz zvuke himne "Oj svijetla majska zoro" na jarbol je podignuta državna zastava.

Po usvajanju Deklaracije u nezavisnoj Crnoj Gori, oglasilo se i predsjedništvo Evropske unije (opširnije). U saopštenju u kojem se prihvata Deklaracija usvojena u skladu sa Ustavnom poveljom – sada već bivše – SCG, EU je pozvala Beograd i Podgoricu da nastave direktan i konstruktivni dijalog o budućnim odnosima.

U saopštenju objavljenom povodom usvajanja Deklaracije nezavisne Republike Crne Gore, EU je ponovila da u potpunosti poštuje odluku gradjana Crne Gore iskazanu na referendumu i najavila da će se Dvadesetpetorica o narednim koracima u tom kontekstu izjasniti već na sastanku svog Savjeta za spoljne i opšte poslove, koji je zakazan za 12. jun.

Tekst Deklaracije nezavisne Republike Crne Gore

Polazeći od viševekovne državne nezavisnosti i međunarodnog priznanja Knjaževine Crne Gore na Berlinskom kongresu 13. jula 1878. godine; Na osnovu slobodno izražene volje građana na referendumu o državno- pravnom statusu Republike Crne Gore odžanom 21. maja 2006. godine, a koji je sproveden u skladu sa međunarodnim standardima i u saradnji sa Evropskom Unijom;

Iskazujući posvećenost održavanju i promovisanju međunarodnog mira i stabilnosti, potvrđujući spremnost da poštuje princip teritorijalnog integriteta i suvereniteta svih država, zalažući se za rešavanje međunarodnih sporova mirnim spredstvima, promovišći prijateljske odnose i saradnju sa svim zemljama na ravnopravnim osnovama;

Na osnovu Odluku o proglašenju nezavisnosti Republike Crne Gore i člana 81. tačka 2, Ustava Republike Crne Gore; Skupština Republike Crne Gore, na sednici održanoj 3. juna 2006. godine donosi:

DEKLARACIJU NEZAVISNE REPUBLIKE CRNE GORE

1. Republika Crna Gora, nezavisna država sa punim međunarodno-pravnim subjektivitetom, nastaviće da se izgrađuje kao građanska država, multinacionalno, multietničko, multikulturno i viševersko društvo, zasnovana na poštovanju i zaštiti ljudskih sloboda i prava, prava manjina, principima parlamentarne demokratije, vladavine prava i tržišne ekonomije što će se unaprediti donošenjem novog Ustava Republike Crne Gore.

2. Polazeći od obnovljene državne nezavisnosti, Republika Crna Gora:

- Prihvatajući principe utvrđene dokumentima Ujedinjenih nacija, Saveta Evrope, Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju i drugih međunarodnih organizacija, pokrenuće postupak za punopravno članstvo u njima;

- Prihvata i preuzeće prava i obaveze koji proističu iz dosadašnjeg aranžmana sa Evropskom unijom, Ujedinjenim nacijama, Savetom Evrope i Organizacijom za evropsku bezbednost i saradnju i drugim međunarodnim organizacijama, a koji se odnose na Crnu Goru i koji su u skladu sa njenim pravnim poretkom, pružajući punu podršku radu njihovih agencija i predstavništava na svojoj teritoriji;

- Potvrđuje kao strateški prioritet ubrzano integrisanje u Evropsku uniju i odlučna je da nastavi efikasno ispunjavanje uslova i zahteva sadržanih u Kopenhaškim kriterijumima i Procesu stabilizacije i pridruživanja;

- Čvrsto je opredeljena da pristupi evropskim i evroatlanskim-NATO bezbednosnim strukturama i da nastavi da doprinosi učvršćivanju regionalne stabilnosti i bezbednosti;

- Posvećena daljem napredaku u procesu pristupanja Svetskoj trgovinskoj organizaciji, spremna je da ispunjava obaveze koje proizilaze iz članstva;

- Nastaviti i unapredi postojeću saradnju sa međunarodnim finansijskim institucijama i pokrenuti postupak za regulisanje samostalnog članstva;

- Poštovaće principe međunarodnog prava, odluke Međunarodnog suda pravde i odlučna je da nastavi punu saradnju sa Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju.

3. Republika Crna Gora će na principima međunarodnog prava uspostaviti i razvijati bilateralne odnose sa drugim državama, prihvatajući prava i obaveze iz dosadašnjih aranžmana i nastaviti sa aktivnom politikom dobrosusedstva i regionalne saradnje.

4. Potvrđujucji dobre namere, Republika Crna Gora iskazuje poseban interes i punu spremnost da sa Republikom Srbijom, reši dosadašnja međusobna prava i obaveze i da razvija dobre i prijateljske međudržavne odnose.

5. Deklaracija će se objaviti u "Službenom listu Republike Crne Gore".

Tadić: Svim građanima Crne Gore želim mir i prosperitet

Svim građanima Crne Gore, povodom proglašenja nezavisnosti, predsednik Srbije Boris Tadić uputio je poruku u kojoj im želi mir i prosperitet.

U poruci Tadić kaže da su ga zavidna odgovornost političkih subjekata i masovno učešće građana u demokratskom procesu učvrstili u uverenju da će Crna Gora postati prosperitetno društvo i da će kroz partnerstvo sa drugim državama regiona, a pre svih a Srbijom, ubrzo obezbediti evropsku budućnost. Zalažem se da negujemo porodične, istorijske, kulturne, ekonomske i političke veze, jer su one neraskidiva spona između naše dve zemlje, kaže se u poruci srpskog predsednika.

I Tadićeva Demokratska stranka prihvata, pozdravlja i sportski čestita građanima Crne Gore što od večeras i formalno imati svoju državu. Zamenik predsednika Demokratske stranke Dušan Petrović članovima Glavnog odbora rekao je da je sada potrebno urediti Srbiju i od nje napraviti mesto gde ljudi mogu dobro da žive i istakao da se prenosom nadležnosti sa državne zajednice Srbija mora definisati kao država. Nužno je da Srbija dobije novi ustav, koji će predstavljati pravni okvir za normalan život i put u Evropsku uniju, rekao je Petrović.

Za iduću nedelju mediji najavljuju da će i državni organi Srbije reagovati na najnovije okolnosti nastale proglašenjem nezavisnosti Crne Gore. Tako se spekuliše da bi srpski Parlament mogao već u ponedeljak da usvoji dekleraciju kojom konstatuje da Srbija preuzima kontinuitet od ugašene državne zajednice i postaje njen naslednik u međunarodnim institucijama.

XS
SM
MD
LG