Linkovi

Da li Juda i dalje treba da se smatra izdajnikom?


U hrišćanskoj teologiji, Juda je odvajkada važio za apostola koji je Rimljanima izdao Isusa Hrista - za novac. Ali šta ako je Hrist lično zatražio od Jude da to učini, da bi došao do višeg cilja.

Uskrs je hrišćanski praznik posvećen smrti i uskrsnuću Isusa Hrista. Međutim, jedno nedavno arheološko otkriće baca sasvim novo svetlo na Hristove patnje. Društvo «Nešenal džiogrefik» je obelodanilo otkriće 1700 godina starog koptskog rukopisa, koji sadrži Jeanđelje po Judi. Potpredsednik odeljenja «Nešenal džiogrefika» za posebne programe, Teri Garsija, ističe da se izgubljena jevanđelja ne pronalaze svaki dan».

Način na koji se došlo do ovog dokumenta brine pojedine naučnike i arheologe, koji smatraju da je on ukraden. Prema «Nešenal džiogrefiku», kodeks su otkrili egipatski pastiri. Prošao je kroz ruke nekoliko trgovaca starinama u Evropi i Sjedinjenim Državama, pre nego što ga je na posletku kupila Fondacija pokrovitelja drevne umetnosti u Švajcarskoj. «Nešenal džiogrefik» je potom obezbedio novac za proveru autentičnosti, restauraciju i prevod rukopisa.


“Napravljen je fotografski snimak svake stranice, svakog fragmenta. A onda su stručnjaci mukotrpno nastojali da povežu te fragmente”, kaže Garsija.

Jevanđelje je potom prevedeno i prevod je obelodanio neočekivanu priču o događajima koji su prethodili Hristovim mukama, kako kaže Bart Erman predsednik Odeljenja za religiju, Univerziteta Severne Karoline.

“Juda se u Novom testamentu opisuje kao osoba koja je Hrista bezočno predala vlastima. U ovom jevanđelju se taj čin međutim opisuje sasvim drugačije, kao najveća stvar koju je Juda mogao da učini za Hrista”, kaže Erman.

Ovo tumačenje je podstaklo oštra regovanja. Komentarišući čin Hristovog pranja nogu apostolima uoči Tajne večere, papa Benedikt Šesnaesti je rekao da je Juda bio lažov i izdajnik, kome je novac bio važniji od sjedinjenja sa Hristom. Robert Šuler, pastor Kristalne katedrale je sasvim jasan.

“Ne treba mi ništa više od onoga što mi daju Mateja, Marko, Luka i Jovan. Hoću da kažem, kome sad treba nešto novo”, kaže pastor.

Ova četiri apostola su napisala svedočanstvo o životu i smrti Isusa Hrista u Novom testamentu. Svi oni se slažu da je Juda dobio trideset srebrnih novčića, da bi poljupcem Rimljanima pokazao Hrista. Ophrvan kajanjem, on je kasnije počinio samoubistvo.
Jevanđelje po Judi su napisali takozvani gnostici, jedna ranohrišćanska grupa. Prečasni Timoti Fredriksen sa Katoličkog univerziteta u Vašingtonu, objašnjava zbog čega je hrišćanska crkva odbacila tekstove gnostika.

“Kad su se pojavile knjige Novog testamenta, trebalo je da ih koriste različite grupe. U tom smislu, radovi koje su koristile male hrišćanske sekte, pogotovo one koje su bile na samoj ivici razumevanja Hrista i svega toga, vrlo bi teško ušli u Novi testament”, kaže Fredriksen dodajući da gnostici veruju da svako u sebi poseduje određenu “tajnu spoznaju”. Prema tome, bilo je neophodno da Juda preda Hrista Rimljanima, da bi Hrist odbacio fizičku ljušturu u kojoj je bio zarobljen i došao do te spoznaje.

“Spasenje dolazi iznutra. Tako da spoznavši sebe, možete da dostignete, da pronađete tu božansku varnicu”, kaže Garsija.

Verovanja gnostika se bitno razlikuju od doktrine hrišćanske crkve, koja uči da ljudska vrsta može da se spase jedino sjedinjenjem sa Isusom Hristom, koji je umro zbog naših grehova.
I Fredriksen i Garsija su saglasni u pogledu istorijske važnosti dokumenta.

Fredriksen kaže da je to značajno otkriće u istorijskom smislu…,
a Garsija dodaje da nam ono omogućuje da vidimo šta su ljudi mislili u tom istorijski važnom periodu.

Još tri teksta koja sadrži ovaj novopronađeni dokument, sada se restaurišu i prevode.

XS
SM
MD
LG