Linkovi

Na pomolu revolucija u konstrukciji elektromotora


Ako je verovati američkoj firmi Flin riserč, pronadjena je nova tehnologija koja znatno povećava efikasnost elektromotora, toliko da bi mogla da premaši granicu od 100 procenata.

U osnovi, svi elektromotori rade na principu magnetnog polja koje deluje izmedju statičnog dela - kraće statora - i obrtnog dela, ili rotora. Osim kod vrlo malih motora, pomenuto magnetno polje stvaraju namotaji žice kroz koje prolazi struja. A što jače magnetno polje, motor je snažniji. Pronalazač Džo Flin dosetio se da magnetnom polju koje stvaraju elektromagneti doda magnetno polje istog smera, stvoreno parom stalnih magneta. U stvarnosti, sklop je nešto komplikovaniji, ali je princip isti. Pokazalo se da ovakvi motori sa takozvanim ”paralelnim putanjama“ imaju eksponencijalno veću snagu od klasičnih motora. Štaviše, metod ”paralelne putanje“ efikasan je kako kod obrtnih tako i kod takozvanih ”linearnih motora,“ kakvi se koriste za pokretanje ”lebdećih vozova.“ Da je reč o nečemu zaista ozbiljnom pokazuje i to da jedna laboratorija firme Boing aktivno saradjuje u istraživanju motora sa ”paralelnom putanjom.“ Ovo otkriće posebno je važno u ovom trenutku, kada automobilska industrija postepeno prelazi na hibridni, benzinsko-električni pogon. Uz nove, efikasnije akumulatore, motori sa ”paralelnom putanjom“ mogli bi da znatno ubrzaju prestrojavanje na hibridni automobilski pogon.

XS
SM
MD
LG