Linkovi

Izveštaj Svetske zdravstvene organizacije o zlostavljanju žena


Svetska zdravstvena organizacija izveštava da je zlostavljanje žena u domaćinstvu rašireno u celom svetu, i ozbiljno ugrožava njihovo zdravlje.

Prvi put u ovom izveštaju se upoređuju podaci iz razvijenih i zemalja u razvoju. Utvrđeno je da je nasilje prema ženama slično kako u siromašnim tako i bogatim zemljama. Istraživanje je izvršeno u 10 zemalja : Bangladešu, Brazilu, Etiopiji, Japanu, Peruu, Namibiji, Samoi, Srbiji i Crnoj Gori, Tajlandu i Tanzaniji.

Svetska zdravstvena organizacija je saopštila da za mnoge žene širom sveta - dom nije bezbedan. Ispitano je 24 hiljade žena, u dobu kada mogu da rađaju. Zaključeno je da partner najčešće zlostavlja ženu. Kako je navedeno, manji postotak otpada na nepoznate osobe, poznanike, ili druge počinioce u odnosu na zlostavljanje u kući. U istraživanju se navodi da su žene koje pretrpe fizički napad izložene ozbiljnim zdravstvenim posledicama. Epidemiolog, Henrijeta Džensen, iznosi da zdravstveni problemi uključuju : povrede, emocionalnu neravnotežu, razmišljanje o samoubistvu ili izvršenje samoubistva, i fizičke simptome oboljenja.

”Takođe je utvrđeno, što je veoma važno, da trudnoća nije vreme u kojem je žena zaštićena. Mnoge žene su pretučene u trudnoći, i skoro polovina dobija udarce u stomak. Tako da su pobačaji i abortusi rezultati nasilja. “

Istraživanje je ukazalo da je nasilje slično u razvijenim i zemljama u razvoju. Češće je u seoskim nego u gradskim sredinama. I prema istraživanju, ogroman broj žena ne prijavlje zlostavljanje, jer se žene stide i teško im je da o tome otvoreno govore. Doktor Džensen je rekla, da zlostavljane žene često smatraju da su to i zaslužile.

”U principu, u zemljama u razvoju, žene su češće smatrale da muškarci imaju opravdan razlog za prebijanje supruge. Ali, i u razvijenim i zemljama u razvoju, utvrdili smo da sve zlostavljane žene, manje - više, smatraju da muževi imaju prava da ih tuku.“

Kako dodaje Džensen, veoma mali broj zlostavljanih žena traži pomoć zvaničnih službi. Radije se obraćaju prijateljima, susedima, i članovima porodice. Međutim, rodbina ih često okrivljuje, ili im kaže da treba da ostanu u braku zbog dece, ili da trpe jer je to sasvim normalno.

Doktor Džensen podvlači da nema ničeg normalnog ili prirodnog u nasilju. Svetska zdravstvena organizacija je saopštila da se zlostavljanje žena može preduprediti, i nasilno ponašanje promeniti. Organizacija preporučuje jačanje službi za pomoć žrtvama, kao i da lekari i bolničarke završe kurs i prepoznaju ponekad teško primetne znake kod zlostavljanih žena.

XS
SM
MD
LG