Linkovi

Zbog sve težeg stanja u medijima suspendovan dijalog s Vladom


Arhiva - Novine u Srbiji.

Medijska koalicija saopštila je u petak da suspenduje dijalog sa Koordinacionim telom Vlade Srbije za saradnju sa medijima, zato što nijedan od konrektnih i oročenih zahteva novinarskih i medijskih udruženja nije ispunjen, dok se istovremeno situacija na medijskoj sceni svakog dana pogoršava.

Kako se podseća u saopštenju Medijske koalicije, novinarska i medijska udruženja ušla su u dijalog sa predstavnicima vlasti posle više puta ponovljenog obećanja premijerke Ane Brnabić da Vlada Srbije želi zajedno sa asocijacijama i međunarodnim organizacijama da radi na pronalaženju rešenja za akutne probleme medijske scene.

"U dijalog smo ušli oprezno, uz brojne ograde, ali ipak u nadi da će rezultati našeg rada biti vidljivi u relativno kratkom vremenskom periodu, pogotovo zbog aktivnog učešća međunarodnih organizacija i institucija u njemu. Na žalost, osim verbalnih uveravanja, vlast apsolutno nije iskazala političku volju i rešenost da poboljša situaciju u sferi medija i medijskih sloboda, naprotiv, skoro svakodnevno do nas pristižu veoma loše vesti sa medijske scene", navodi se u saopštenju i ocenjuje da je cilj Vlade bio pokušaj da izmeni svoj imidž u domaćoj i međunarodnoj javnosti i da kupuje vreme.

Koalicija podseća da je vladinom Koordinacionom telu još 16. avgusta poslato 13 zahteva za poboljšanje stanja u sferi medija i medijskih sloboda, ali i da nikada nisu dobili adekvatne odgovore. Zahtevi su dodatno specifikovani 22. okotbra, a izdvojeni su i najprioritetniji, kada je odlučeno i da oni budu vremenski oročeni do kraja 2018.

Osim ovih, upućeni su i zahtevi čije je ispunjenje zahtevano odmah: da predstavnici vlasti prestanu da prozivaju, vređaju, omalovažavaju i diskriminišu novinare, medije, novinarska i medijska udruženja, ugrožavaju njihovu bezbednost i proglašavaju ih za neprijatelje društva, "strane agente" i "izdajnike", kao i da ističu da su kritički mediji i drugačije mišljenje deo demokratskog procesa. "Svedoci smo da taj zahtev nije ispunjen", poručuje MK.

Traženo je i da do 31. decembra Koordinaciono telo Vlade Srbije da pisani odgovor na 13 zahteva novinarskih i medijskih udruženja od 16. avgusta.

"Takođe smo zahtevali da se, u skladu sa preporukama novinarskih i medijskih udruženja, izradi i usvoji novi pravilnik o sufinansiranju javog interesa u sferi javnog informisanja, kao i da se u skladu sa našim preporukama izradi i usvoji uputstvo za bliže definisanje novčanih davanja koje javni sektor dodeljuje medijima. Tražili smo i da se u skladu sa preporukama novinarskih i medijskih udruženja izradi i usvoji uputstvo o tome koji podaci moraju da budu javno dostupni u Registru medija", saopšteno je.

Među specifikovanim zahtevima nalazi se i dopis koji je Vlada Srbije trebalo da pošalje lokalnim samoupravama i podseti ih na obavezu dostavljanja podataka Registratoru.

"Novinarska i medijska udruženja su zahtevala i da se napokon razreši ko je nadležan za sprovođenje Zakona o javnom informisanju i medijima na lokalnom nivou, i da nadležni organ uputi dopis - koji će biti urađen u saradnji sa novinarskim i medijskim udruženjima - lokalnim samoupravama u kojem će ih pozvati na poštovanje zakonskih odredaba i napuštanje dosadašnje katastrofalne prakse konkursnog sufinansiranja", navodi se.

Na kraju, udruženja su tražila da državni organi postupe po rešenjima Poverenika za informacije od javnog značaja i novinarima dostave podatke koje su zahtevali po Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.

Facebook Forum

XS
SM
MD
LG