Linkovi

Zaštitnik građana najavio izveštaj o torturi nad izbeglicama u tri susedne države


Mađarski policajac na granici sa Srbijom
Mađarski policajac na granici sa Srbijom

Zaštitnik građana je najavio da će objaviti izveštaj o aktivnosti otkrivanja i dokumentovanja slučajeva torture počinjene od strane policija Hrvatske, Mađarske i Rumunije prilikom nezakonitog vraćanja izbeglica u Srbiju. Nalazi i zaključci izveštaja biće dostupni na sajtu ombudsmana.

U saopštenju, izdatom povodom Međunarodnog dana izbeglica, navodi se da je taj posao obavljan poslednja dva meseca u saradnji sa organizacijama civilnog društva koje se bave pitanjima izbeglica i migranata i uz podršku Visokog komesarijata UN za izbeglice (UNHCR).

Zaštitnik građana je u cilju dokumentovanja nastalih povreda angažovao lekare specijaliste sudske medicine i psihologe, koji na terenu beleže nastale telesne povrede i psihičke traume koje su ovi ljudi preživeli prilikom pokušaja napuštanja Republike Srbije i odlaska u zemlje Evropske unije, piše u saopštenju ombudsmana.

Od početka izbegličke krize Zaštitnik građana je u obavljanju poslova Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture (NPM) obavio oko 130 poseta mestima u kojima se nalaze izbeglice i migranti i organima koji postupaju prema njima.

Posećene su policijske uprave i policijske stanice u njihovom sastavu, regionalni centri granične policije, centri za azil, prihvatni centri za migrante, Prihvatilište za strance u Padinskoj Skeli, Aerodrom "Nikola Tesla", prihvatne jedinice za smeštaj maloletnih stranaca bez pratnje, centri za socijalni rad, zavodi za izvršenje krivičnih sankcija i neformalna mesta okupljanja izbeglica i migranata na graničnim prelazima i u naseljenim mestima.

Nalazi iz poseta prikazani su u 70 izveštaja NPM-a, koji su sačinjeni nakon poseta i u kojima je nadležnim organima upućeno oko 120 preporuka za uklanjanje utvrđenih nedostataka i poboljšanje položaja izbeglica.

XS
SM
MD
LG