Linkovi

YUCOM: U Srbiji doneta prva presuda za zločin iz mržnje


Jedna od najugroženijih grupa u Srbiji kada je zločin iz mržnje u pitanju je LGBT populacija, Foto: AP/Darko Vojinović
Jedna od najugroženijih grupa u Srbiji kada je zločin iz mržnje u pitanju je LGBT populacija, Foto: AP/Darko Vojinović

Komitet pravnika za ljudska prava, YUCOM, saopštio je u sredu da je doneta prva krivična presuda kojom je motiv mržnje, kao posebna otežavajuća okolnost, uzet u obzir prilikom odmeravanja kazne za neko krivično delo.

U postupku u kome je nasilje u porodici bilo motivisano činjenicom da je oštećeni pripadnik LGBT populacije, prvi put je doneta pravnosnažna presuda Prvog osnovnog suda u Beogradu koja prilikom odmeravanja kazne, imajući u vidu motiv dela, primenjuje i član 54a Krivičnog zakonika, saopštio je YUCOM.

Podseća se da je decembra 2012. godine u Krivični zakonik Republike Srbije uveden član 54a, u kome se navodi da će se krivično delo motivisano mržnjom zbog pripadnosti rasi i veroispovesti, nacionalne ili etničke pripadnosti, pola, seksualne orijentacije ili rodnog identiteta drugog lica ceniti kao obavezna otežavajuća okolnost, ali se nadležni organi ipak na odgovarajući način nisu bavili zločinima koji su za motiv imali mržnju.

YUCOM navodi da od tada ona nije uzeta u obzir ni u jednoj presudi, uprkos brojnim prijavama koje su podnosile nevladine organizacije i pojedinci.

Prema istraživanju koje su sprovele organizacije koje se zalažu za prava LGBT osoba, ove osobe nasilje, zbog svoje seksualne orijentacije, u 40 posto slučajeva doživljavaju od članova porodice.

Stoga je ova presuda od naročitog značaja za zaštitu prava LGBT osoba, ali i pripadnika ostalih manjinskih grupa i nadamo se da će ona uticati na sudsku praksu u ovakvim i sličnim slučajevima, saopštio je YUCOM.

Takođe, iz organizacija za ljudska i manjinska prava više puta su naglasili potrebu da se uvede obavezna evidencija za zločine počinjene iz mržnje i određivanje nadležnih organa koji će analizirati prijavljene slučajeve i obraditi neophodne statističke podatke.

U Srbiji postoji devet najugroženijih grupacija stanovnika, a to su pripadnici nacionalnih manjina i verskih zajednica, žene, LGBT osobe, osobe sa invaliditetom, starije osobe, deca, izbeglice, migranti i interno raseljena lica i osobe čije zdravstveno stanje može biti osnov diskriminacije.

XS
SM
MD
LG