Linkovi

Više od 2 milijarde dolara pomoći za razvoj Srbije


Odbor izvršnih direktora Svetske banke i Međunarodne finansijske korporacije (MFK) odobrio je danas dokument Partnerstva za Srbiju za period od 2016. do 2020.

Svetska banka će u tom periodu dati zajmove u ukupnoj vrednosti do 1.6 milijardi dolara, dok će Međunarodna Finansijska korporacija (IFC), u narednom, petogodišnjem periodu obezbediti do 600 miliona dolara za, kako je rečeno, razvoj otvorene i konkurentne ekonomije, koja je u skladu sa ciljem Srbije vezanim za njenu evropsku integraciju.

Pomenuti odbor pozdravio je postojani napredak na putu reformi u Srbiji i podsticanja razvoja zasnovanog na dinamičnom privatnom sektoru kako bi se obezbedio dalji rast prihoda i približavanje standardima Evropske unije.

Dva glavna cilja zajedničkog programa Svetske banke i IFC su ukidanje siromaštva i ravnopravnije učešće u opštem prosperitetu.

U dokumentu je konstatovano da Srbija ima istorijsku šansu da ubrza reforme i utaba put ka prosperitetu i integraciji u Evropsku uniju. Međutim, da bi postigla veću stopu ekonomskog rasta, Srbija bi trebalo da preorijentiše ekonomiju na veći izvoz i istovremeno radi na stvaranju radnih mesta za siromašne i nisko kvalifikovanu radnu snagu

Partnerstvo će u narednom petogodišnjem periodu da se usredsredi na ulogu države odnosno reformu sistema javnih troškova, društvenih usluga kao i na jačanje ekonomskog sistema i obnovu preostalih više od 500 preduzeća u javnom i privatnom sektoru.

U fokusu će se naći I razvoj privatnog ekonmskog sektora i ekonomska inkluzivnost, što znači postavljanje osnova za učešće širih slojeva u ekonomskom razvoju, ali i udelu ekonomskog profita.

Svetska banka trenutno podržava osam projekata u Srbiji u vrednosti od 1.2 milijarde dolara, dok je IFC predvidela $417 miliona za 25 projekata., a agencija koja garantuje multilateralna ulaganja MIGA trenutno finsira sedam projekata u vrednosti od $860 milliona dolara

XS
SM
MD
LG