Linkovi

SAD: Milioni žrtava trgovine ljudima


Američki državni sekretar Džon Keri predstavlja izveštaj Stejt departmenta o trgovini ljudima
Američki državni sekretar Džon Keri predstavlja izveštaj Stejt departmenta o trgovini ljudima

Stejt Department u redovnom izveštaju o trgovini ljudima naveo da beskrupolozni poslodavci i trgovci ljudima eksploatišu milione ljudi u gotovo svakoj zemlji u svetu.

Državni sekretarijat je u redovnom godišnjem izvještaju o trgovini ljudima eksploataciju nazvao “modernim ropstvom” u okviru kojeg se devojčice i žene prisiljavaju na prostituciju, a muškarci, žene i deca širom sveta primoravaju da rade za malu zaradu, ako su uopšte plaćeni za svoj rad.

Državni sekretar Džon Keri rekao je da su trafiking i moderno ropstvo “industrija koja donosi godišnji profit od 150 milijardi dolara”. Keri je poručio da ovogodišnji izveštaj treba da bude poziv na akciju i apelovao na vlade da ojačaju i primene adekvatne zakone.

“Kao i svaka zemlja, i mi u Sjedinjenim Državama imamo odgovornost da se borimo protiv prinudnog rada i seksualne eksploatacije”, naglasio je Keri i dodao da trgovina ljudima nema granica i da ne poštuje nikakve zakone.

U izvještaju, koji rangira 188 zemalja širom sveta, Kuba je skinuta s crne liste i svrstana u kategoriju zemalja koje su pod nadozorom da bi se utvrdilo da li preduzimaju akciju na sprečavanju trafikinga. Poboljšan je status i Malezije, koja se takođe našla u grupi zemalja koje su pod nadzorom.

Srbija, Kosovo, Crna Gora u drugoj grupi...

U izveštaju Stejt Departmenta, Srbija je svrstana u drugu grupu zemalja čije vlade ne ispunjavaju u potpunosti minimum standarda u suzbijanju trgovine ljudima, ali čine značajne napore da ih ispune. Srbija je zemlja porekla, tranzita i odredište za muškarce, žene i decu koji su žrtve trgovine ljudima u cilju seksualne eksploatacije i prinudnog rada, a vlada čini ozbiljne napore na suzbijanju trgovine ljudima, navodi Državni sekretarijat.

Žene u Srbiji su žrtve trgovine ljudima u cilju seksualne eksploatacije koju vrše kriminalne grupe iz Srbije u Rusiji, susednim zemljama i širom Evrope, kaže se između ostalog u izveštaju i dodaje i da su srpski državljani muškarci izloženi trgovini ljudima radi eksploatacije u "radno intenzivnim sektorima" poput građevinske industrije, u evropskim zemljama i Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Stejt department Srbiji preporučije da poboljša krivično gonjenje sa osuđujućim presudama i kaznama za trgovace ljudima kako bi se oni odvratili od vršenja ovakvih dela, obuči istražitelje, tužioce i sudije o tome kako da procesuiraju slučajeve trgovine ljudima, obezbede žrtvama da prilikom svedočenja u sudu imaju punu zaštitu koja će umanjiti dodatno zastrašivanje i traumatizovanje.

U drugoj grupi je i Kosovo čija vlada, prema oceni Stejt departmenta, takođe u potpunosti ne ispunjava minimum standarda za eliminisanje trgovine ljudima, ali ulaže značajne napore da to uradi.

Kosovo je zemlja porekla i odredište za žene, decu i muškarce koji su žrtve trgovine ljudima radi seksualne eksploatacije i prinudnog rada. Većina žrtava seksualne eksploatacije na Kosovu su devojke, mada kriminalne grupe takođe primoravaju žene iz Albanije, Srbije, Rumunije i drugih evropskih zemalja na prostituciju, navodi se u izveštaju Stejt departmenta i dodaje da su deca sa Kosova i iz susednih zemalja primorana da prose, dok trgovci ljudima primoravaju državljane Kosova na prostituciju i prinudni rad širom Evrope.

Na Kosovu je, kako se naglašava, povećan broj presuda za trgovinu ljudima, ali su izrečene blage kazne, dok je vlada krivično procesuirala manji broj osumnjičenih trgovaca ljudima. Takođe je identifikovan manji broj žrtava u odnosu na prethodni izveštaj, iako je povećan finansiranje njihove zaštite.

Značajne napore u eliminisanju trgovine ljudima ulaže i Crna Gora, koja međutim takođe ne ispunjava minimum standarda za to. Žrtve seksualne eksploatacije s uglavnom žene i djevojke iz Crne Gore, susednih zemalja i u manjem obimu, iz ostalih istočnoevropskih država, navodi Stejt department.

Deca, naročito Romi, primorana su da prose, dok se Romkinje navodno prodaju u brakove u romskim zajednicama u Crnoj Gori i na Kosovu, kaže se u izveštaju.

Takođe se primećuje da vlada i dalje ulaže snažne napore da spreči trgovinu ljudima, ali da nije osudila ni jednog trgovca ljudima i da je oslobodila jednog navodnog prestupnika. Vlada je, dodaje se, obezbedila pomoć žrtvama, ali je njihova identifikacija i dalje neadekvatna.

Crnoj Gori se, između ostalog, preporučuje da poboljša istragu, krivično gonjenje i osuđivanje trgovaca ljudima, uključujući zvaničnike koji su saučesnici, da značajno poboljša identifikaciju potencijalnih žrtava, naročito dece primorane da prose i žena prisiljenih na prostituiju, da obuči istražitelje i sudske zvaničnike za pomoć žrtavama i krivično gonjenje trgovaca ljudima.

Od zemalja regiona u prvoj kategoriji je samo Makedonija, dok su Slovenija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Albanija takođe u drugoj grupi.

XS
SM
MD
LG