Linkovi

UN: Ljudi utiču na promenu klime


Nivoi dodatnih rizika izazvani klimatskim promenama
Nivoi dodatnih rizika izazvani klimatskim promenama

U izveštaju UN-a se navodi da se već primećeni efekti klimatskih promena odnose na poljoprivredu, zdravlje ljudi, te zalihe vode, i na kopnu i u morskim ekosistemima.

Panel UN-a navodi da ljudi utiču na klimatske promene na zemlji i da ti efekti dotiču svaki kontinent i sve okeane.

U novom izveštaju objavljenom danas, Medjuvladin panel o klimatskim promenama naglašava rizike od zagrevanja planete i navodi da u mnogim slučajevima svet nije dobro pripremljen.

Kris Fild, ko-predsedavajući tog panela ukazuje da su ljudi i ekosistemi širom sveta već ranjivi.

U izveštaju se navodi da se već primećeni efekti odnose na poljoprivredu, zdravlje ljudi, te zalihe vode, i na kopnu i u morskim ekosistemima. Takodje se navodi da što se više planeta zagreva, to su veće šanse za ozbiljan uticaj koji može biti ireverzibilan.

Predesadavjući panela, Radžendra Parčauri, ističe široki spektar prirode tih uticaja uz poruku da niko na planeti neće ostati nedirnut klimatskim promenama.

U istom izveštaju je navedeno da su nedavne prirodne katastrofe pokazale da zemlje „na svim nivoima“ nisu spremne za promene klime.

Takodje se ukazuje na potrebu za razvoj planova u cilju adaptiranja na klimatske promene i uključivanje te politike u šire planove za razvoj.
XS
SM
MD
LG