Linkovi

U Srbiji zabrinjavajući broj slučajeva torture


Konferencija povodom obeležavanja 26. juna - Međunarodnog dana podrške za žrtve torture 26/6/2018 (Foto: Press centar UNS-a).

U Srbiji je ostvaren napredak po pitanju sprečavanja i iskorenjivanja svih oblika torture, ali i dalje postoji veliki broj slučajva neadekvatnog postupanja prema pritvorenim i zatvorenim osobama, rekli su, između ostalog, u utorak učesnici konferencije održane povodom Međunarodnog dana podrške za žrtve torture.

Predstavnik Delegacije EU u Srbiji Ekmel Čizmedjiolu, zadužen za ljudska prava i civilno društvo, podsetio je da godišnji izveštaj Evropske komisije za 2018. godinu za Srbiju govori o tome da u ovoj oblasti postoji izvestan napredak, ali i da ima prostora za dalje napredovanje u oblasti prevencije torture.

On je podsetio da izveštaj Saveta Evrope, sačinjen na osnovu prošlogodišnje posete Srbiji, ukazuje na zabrinjavajuću situaciju, pre svega o velikom broju slučajeva neadekvatnog postupanja i torture nad pritvorenicima i zatvorenicima.

"Veliki broj preporuka Evropskog komiteta za prevenciju torture i nehumanog ili degradirajućeg ponašanja, još uvek nije primenjen. Odgovarajuće mere kako bi se sprečila tortura ili neadekvatno ponašanje u socijalnim institucijama takođe nisu primenjene i za sada nije postignut nikakav napredak u odnosu prema mentalno obolelim i starim osobama", rekao je on.

Mada je tortura zabranjena, kako nacionalnim zakonima, tako i različitim međunarodnim dokumentima EU, očigledno je da je još dosta toga potrebno uraditi kako bi ljudi bili u potpunosti zaštićeni od straha od torture i kako bi se ovakvo postupanje iskorenilo, rekao je on.

Predstavnik Kancelarije stalnog koordinatora UN u Srbiji Milan Marković, podsetio je da tortura se ne dešava samo u zatvorima, već i u širem sistemu zdravstvene zaštiti, kao što je psihijatrija, ali i u socijalnim ustanovama u kojima borave deca, prepuštena tretmanu službenika i službi.

Današnji dan, podsetio je, presudno je važan pre svega zbog kontinuiranog podsećanja na apsolutnu zabranu torture i zbog podsećanja na ljude koji su u riziku, ili koji su doživeli torturu ili zlostavljanje, a koje su događaju u celom svetu.

Bojana Trivunčić iz IAN-a istakla je da je često zanemarena važnost rehabilitacije žrtva torture, a koja je kao pravo ovim osobama zagarantovana međunarodnim dokumentima koje je potpisala i Srbija.

"Pravo na rehabilitaciju - sveobuhvatnu, brzu i efikasnu - imaju sve žrtve torture, bez obzira gde se tortura desila", rekla je ona.

Ukazala je na brojne posledice koje iskustvo torture ostavlja na preživele, a koje mogu uticati kako na fizičko, tako i na psihičko zdravlje žrtve.

Pravnica Komiteta pravnika za ljudska prava (YUCOM) Milena Vasić navela je da se tortura najčešće zataškava tako što osoba koja je žrtva torture završi sa osudom za napad na službeno lice. Ona je ocenila da je izveštaj Saveta Evrope o torturi u Srbiji poražavajući i da ukazuje na to da Srbija mora da prihvati činjenicu da se radi o sistemskoj torturi, a ne o izolovanim slučajevima.

Konferencija je održana u okviru projekta "Borba protiv torture i nekažnjivosti", čiji je cilj konsolidacija društva radi iskorenjavanja torture, kao jednog od najtežih oblika kršenja ljudskih prava.

Facebook Forum

XS
SM
MD
LG