Linkovi

Tri četvrtine građana živi dobro, Vučić najpopularniji lider posle Tita


Svaki drugi građanin Srbije zadovoljan je svojim životom, tri četvrtine građana kaže da živi dobro ili osrednje, naspram jedne četvrtine koja kaže da živi lošije. Najpopularniji političar je bivši predsednik SFRJ Josip Broz Tito, dok je na drugom mestu aktuelni premijer Srbije Aleksandar Vučić, rezultati su istraživanja Demostata.

Istraživanje se, između ostalog, bavi životom građana Srbije, čega se plaše i da li imaju nadu u promenu nabolje, odnosom građana prema demokratiji i političkim partijama, kao i šansama predsedničkog kandidata vlasti i opozicije na izborima iduće godine.

"To je podatak koji ohrabruje, kao i podatak o broju onih koji su zadovoljni svojim životom i po tom nivou zadovoljstva se približavamo zapadnoevropskim zemljama", rekao je autor istraživanja sociolog Srećko Mihailović.

Istraživanje, koje je urađeno u oktobru 2016. na reprezentativnom uzorku od 1.500 ispitanika putem neposrednog ličnog intervjua "licem u lice", realizovao je tim Istraživačko-izdavačkog centra Demostat.

Više od polovine, odnosno 54 odsto ispitanih građana Srbije ima nadu i osećanje pozitivne energije, naspram 40 odsto onih koje karakterišu zabrinutost, strah, pesimizam, nemoć, naveo je Mihailović.

Kad im se ponude imena šest političkih lidera, za Tita se izjašnjava 32 odsto ispitanika, dok je za Vučića njih 31 odsto, a na trećem mestu je bivši premijer Srbije Zoran Ðinđić sa 11 odsto glasova.

Iza njih su predsednik SRJ Slobodan Milošević sa tri odsto glasova i slede bivši predsednici Srbije Boris Tadić i Vojislav Koštunica dobili po dva odsto glasova.
Tito ima prednost u svim obrazovnim grupama, a Vučić samo kod srednjeobrazovanih ispitanika.

Polovina ispitanika smatra da je za Srbiju najbolje to što ima lidera kao što je Aleksandar Vučić, dok trećina ne misli tako, a dve trećine ispitanika slaže se sa tvrdnjom da je u zemlji stanje toliko teško da se može rešiti "jedino čvrstom rukom". Mihailović kaže da najviše zabrinjava to što je veliki broj autoritarno orijentisanih građana, čak tri petine njih.

Prema istraživanju,u lider koji dominira u Srbiji je Aleksandar Vučić, a od političkih partija Srpska napredna stranka, premda je izražena distanca prema politici i raširen antipartizam.

"Nema potrebe da iznenađuje veliki broj antiparijtski orijentisanih građana, jer je to uobičajen postotak kada su izbori daleko ili bar relativno daleko. Ali ako posmatramo samo ispitanike koji imaju stav prema partijama, odnos je četiri prema jedan u korist stranaka na vlasti", rekao je sociolog Mihailović.

Na sledećim predsedničkim izborima kandidat vladajućih stranaka imao bi devet puta veće šanse nego kandidat opozicije, a pet puta veće šanse nego svaki nezavisni kandidat, a Mihailović kaže da je najveći broj građana sklon da glasa za predsedničkog kandidata kojeg predlože vladajuće stranke.

Trećini ispitanika bliže su vladajuće stranke, 11 odsto njih reklo je da su im bliže opozicione partije, dok je čak 56 odsto reklo da im nisu bliske ni jedne ni druge.
Petina ispitanika ima pozitivan odnos prema demokratiji kao vrednosti, četvrtina ima negativan stav, ali čak 56 odsto ispitanika nije u stanju da razluči demokratsko od nedemokratskog.

Osam od deset ispitanika smatra da su i moć i uticaj koncentrisani u liku i delu premijera Aleksandra Vučića, slede ga MMF i Svetska banka, a odmah iza njih po moći i uticaju domaći kapitalisti i tajkuni, institucije EU, Skupština Srbije, mediji, strane ambasade, strane kompanije koje posluju u našoj zemlji zatim institucije države i društva, dok je predsednik Srbije na desetom mestu.

XS
SM
MD
LG