Linkovi

Terzić o posledicama visokih cena energenata


Branko Terzić, energetski ekspert firme "Delojt i Tuš"

“Kakve bi mogle da budu posledice većih cena energenata, posebno nafte i benzina, na ekonomiju SAD i zemalja širom sveta?” Kolega Branko Mikašinović zamolio je za odgovor na to pitanje energetskog eksperta u firmi “Delojt i Tuš”, Branka Terzića.

Terzić: “Veće cene energenata, posebno nafte, odražavaju se na različite načine u zavisnosti od nivoa ekonomskog razvoja zemlje i procenta nacionalnog bruto proizvoda koji se izdvaja za energetske potrebe. U veoma razvijenim zemljama iznos koji se izdvaja za energente je samo 3 do 4 odsto celokupnog nacionalnog bruto proizvoda. U zemljama u razvoju, kao što su Egipat ili Malezija, izdvaja se oko 9 odsto nacionalnog bruto proizvoda. Stoga SAD i Evropa mogu lakše da tolerišu veće cene energenata u poredjenju sa zemljama u razvoju. Medjutim, procenjuje se da u SAD svako povećanje cene nafte za 10 dolara po barelu, nekoliko godina kasnije dovodi do pada stope ekonomskog rasta za dve desetine procenta. Dakle, biće ekonomskih posledica, ali će one biti različite i razlikovaće se od zemlje do zemlje.”

Glas Amerike: Kakve će biti kratkoročne i dugoročne posledice problema sa nuklearnim elektranama u Japanu u pogledu izgradnje budućih nuklearanih elektrana?

Terzić: “Posledice problema u Fukušimi će se opet razlikovati od zemlje do zemlje. Neke zemlje su odlučile da preispitaju svoje nuklearne programe. Na primer, Nemačka je odlučila da više ne izgradjuje nove nuklearke i da tokom vremene ugasi preostalih 17 nuklearnih elektrana. Italija ponovo razmatra svoje planove o izgradnji nuklearki, održaće referendum o tom pitanju i možda će odlučiti da odbaci nuklearnu opciju. Parlament Švajcarske je prošle nedelje odlučio da ugasi svih pet nuklearnih elektrana u toj zemlji. S druge strane, Indija, Kina i Južna Koreja su odlučile da nastave agresivnu izgradnju novih nuklernih elektrana, jer to vide kao jedini način za obezbedjenje električne energije bez zagadjivanja prirodne sredine. U Sjedinjenim Državama imate skroman program za dalju izgradnju nuklearki.”

Glas Amerike: U SAD su pronadjene nove velike količine prirodnog gasa u škriljcima. Kako će se to odraziti na cene prirodnog glasa u SAD i širom sveta?

Terzić: “Nove zalihe prirodnog gasa iz škriljaca imale su veliki uticaj na zadržavanje cena prirodnog gasa na relativno niskom nivou, u poredjenju sa cenom nafte, što je podstaklo veću upotrebu gasa, posebno u proizvodnji električne energije. Pre otkrića mogućnosti korišćenja prirodnog gasa iz škriljaca, što se dogodilo tek pre dve-tri godine, neke bliskoistočne zemlje i proizvodjači prirodnog gasa izgradili su postrojenja za pretvaranje prirodnog gasa u tečno stanje u cilju pomorskog transprota u SAD. Medjutim, takav prirodni gas više nije potreban u SAD, tako da je sada Evropa korisnik niskih cena bliskoistočnog prirodnog gasa. Cene prirodnog gasa sa Bliskog istoka su konkurentnije, odnosno niže, od onih koje nudi Rusija. Dakle, otkriće novih izvora prirodnog gasa iz škriljaca u SAD bilo je indirektno od koristi ne samo za Sjedinjene Države, već i za evropsko tržište.”

XS
SM
MD
LG