Linkovi

Stepski soko uspešno oporavljen i vraćen u prirodu


Uspešan povratak stepskog sokola u prirodu, Foto: Zavod za zaštitu prirode Srbije

Zavod za zaštitu prirode Srbije i Pokrajinski zavod za zaštitu prirode su posle destomesečnog lečenja i rehabilitacije u Prihvatilištu ZOO vrta "Palić", pustili u prirodu, u selu Lebine kod Paraćina, stepskog sokola (Falco cherrug) prstenovanog u Austriji.

Zavod za zaštitu prirode Srbije je u saradnji sa republičkim inspektoratom jula 2018. godine preuzeo i zbrinuo stepskog sokola sa austrijskim aluminijumskim prstenom oznake G 000303 klivv.At Wienna Austria, a po obaveštenju aktivista Društva za zaštitu i proučavanje ptica.

Po izjavi meštana koji je pticu našao, sokola koji je bio u iznemoglom i izgladnelom stanju progonila su i napadala dva gavrana. Istog dana, republički inspektor i ornitolog Zavoda su pticu preuzeli i predali radi lečenja i oporavka u prihvatilište u Paliću.

Ptica je u prirodu vraćena juče, na mestu, gde je pronađena, a o tome je obaveštena Ambasada Austrije u Srbiji i Inspektorat za zaštitu životne sredine u Srbiji.

Stepski soko (Falco cherrug) je strogo zaštićena vrsta, Foto: Zavod za zaštitu prirode Srbije
Stepski soko (Falco cherrug) je strogo zaštićena vrsta, Foto: Zavod za zaštitu prirode Srbije

Aleksandar Dragišić, direktor Zavoda za zaštitu prirode Srbije kaže da je "u Srbiji pod zaštitom oko 340 vrsta ptica. Stepski soko je predstavnik najugroženijih kao kritično ugrožena vrsta u Srbiji sa svega 20 gnezdećih parova“.

Zaštita i povratak u prirodu svake jedinke stepskog sokola izuzetno je važan, budući da je za poslednjih 19 godina populacija opala za 69%, što je utvrđeno na osnovu direktnog praćenja brojnosti, smanjivanja rasprostranjenosti vrste i potencijalnog nivoa eksploatacije – ilegalnog ubijanja. Gnezdeći i negnezdeći deo populacije je ocenjen kao kritično ugrožen u Srbiji. Prema popisu iz 2006. i 2007. godine broj parova je iznosio 50-60.

Stepski soko (Falco cherrug) je strogo zaštićena vrsta prema Pravilniku o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva.

Takođe je ugrožena vrsta i na evropskom nivou, a nalazi se na aneksu i Direktive o pticama Evropske Unije i aneksu II (strogo zaštićena vrsta) Bernske konvencije.

U Srbiji kao aktivna mera zaštite realizuje se postavljanje platformi za gnežđenje na stubovima dalekovoda. U tom cilju, realizuju se i programi edukacije radnika u JP „Elektromreža Srbije“, lokalnog stanovništva, zemljoradnika, lovaca i odgajivača golubova i redovno prati brojnost populacije na godišnjem nivou.

Facebook Forum

XS
SM
MD
LG