Linkovi

Borba protiv nasilja nad ženama u Srbiji


U Srbiji je tokom ove godine u porodično-partnerskom nasilju ubijena 41 žena, saopšteno tokom obeležavanja Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama

Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, koji je obeležena danas i u Srbiji, predstavlja početak međunarodne kampanje "16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama, koja se završava Međunaordnim danom ljudskih prava.

U Srbiji je tokom ove godine u porodično-partnerskom nasilju ubijena 41 žena – to je najčešće je spominjan podatak tokom današnjeg obeležavanja Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama. To je istovremeno i jedan od razloga zbog kojeg će, kako je danas najavio ministar pravde Nikola Selaković, do kraja godine biti donet poseban protokol za pravosuđe o postupanju nadležnih institucija u slučajevima nasilja nad ženama.

Na konferenciji o nasilju nad ženama Selaković je istakao da je cilj protokola da sudovi i javna tužilaštva unaprede rad kako bi zaštita žena od nasilja bila bolja. Postupci za krivična dela nasilja u porodici i nad ženama moraju biti hitni kako mere i kazne ne bi bile besmislene i bez efekta, rekao je Selaković:

"Ovaj protokol se donosi u cilju prepoznavanja, sprečavanja, pružanja pravne i druge stručne pomoći ženama koje su žrtve nasilja u porodici i partnerskim odnosima i unapredjenja saradnje svih aktera koji rade na sprečavanju te vrste nasilja i stvaranja sigurnijeg i pravednijeg društva zasnovanog na principu obezbeđenja nediskriminatorskog okruženja."

Direktor policije Milorad Veljović je rekao da je do kraja avgusta u svim policijskim stanicama u Srbiji izvršena osnovna obuka više od 1.300 policijskih službenika za situacije porodičnog nasilja, dok je predsednik parlamentarnog Odbora za ljudska prava Meho Omerović ukazao da žene, žrtve nasilja i dalje nemaju dovoljnu podršku sistema i da nasilje u porodici nije privatan, nego javni problem:

"Za suzbijanje ove pojave nisu dovoljne krivične sankcije i mere zaštite žrtava, već je potrebno otklanjati i uzroke ove pojave. To pre svega znači da moramo menjato svest u javnosti i svest kod pojedinaca."

Demokratska stranka saopštila je danas da će borbu protiv diskrimi-nacije žena proglasiti jednim od prioriteta u svakodnevnom političkom delovanju. DS je donela ovu odluku u nameri da doprinese primeni Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama u svojim vlastitim redovima, navodi se u saopštenju te stranke.
XS
SM
MD
LG