Linkovi

Izveštaj o stanju korupcije u Srbiji


Izveštaj o stanju korupcije u Srbiji

Posebna grupa pri Savjetu Evrope, koja se bavi pitanjem korupcije i usaglašenosti borbe protiv korupcije na nacionalnim nivoima sa evropskim standardima, objavila je danas izvještaj o stanju korupcije u Srbiji.

U najkraćem, vlast je svjesna problema i bori se s njim, što dokazuje i svrstavanje korupcije u kriminalna djela i zakonsko gonjenje takvih slučajeva, posebno od kako je formirana posebna anti-korupcijska agencija.

Medjutim, na svemu se mora više raditi, ukazuje izvještaj - borba protiv korupcije se ne smije završiti na sitnim slučajevima, već mora doseći korupciju visokog nivoa u javnom sektoru. Ukazuje se da su zvanični podaci vlade u Beogradu da je prije dvije godine 31 lice osudjeno za davanje mita, a 23 lica za uzimanje mita, što ne može biti cjelokupna slika stanja korupcije u državi.

Vlasti moraju, sem snažnije borbe protiv tradicionalnih oblika korupcije, posebnu pažnju obratiti na korupciju u privatnom sektoru, gdje je, sudeći prema izvještaju, do sada provedeno vrlo malo istraga.

Uz ovo, izvještaj se bavi i transparentnošću finansiranja političkih partija - tu se naglašava da su obećavajuće reforme kakve Srbija upravo provodi. I pored toga, sadašnja pravila transparetnosti finansiranja moraju se još više unaprijediti, posebno boljim regulisanjem pravila oko gotovinskih donacija, ali i drugih vrsta donacija, primjera radi, upotrebe javnih objekata.

Konačno, mora se uspostaviti takav sistem kakav će prisiliti političke partije da sačine cjelovite izvještaje o svome finansiranju i da takvi izvještaji budu dostupni javnosti.
XS
SM
MD
LG