Linkovi

Dan borbe protiv korupcije obeležen u Srbiji


Predsednik Srbije Boris Tadić na skupu povodom svetskog dana borbe protiv korupcije, Beograd, 9. decembar 2010.

Ovogodišnji Svetski dan borbe protiv korupcije Srbija je dočekala, bar kako pokazuju istraživanja, sa skoro polovinom građana koji smatraju da je u poslednje tri godine nivo korupcije povećan.

Predsednik Srbije Boris Tadić je, učestvujući na skupu koji je organizovala Agencija za borbu protiv korupcije uputio podršku policiji, tužilaštvu, samoj Agenciji, građanima i medijima da istraju u borbi protiv korupcije:

"Bez snage instituticija i institucionalizacije Srbije nije moguće biti uspešan u borbi protiv korupcije. Snaga institucija je fundament za borbu protiv korupcije."

Korupcija, po rečima Tadića proističe iz same ljudske prirode, nju je nemoguće u potpunosti iskoreniti, a svako olako davanje obećanja dovodi do sma-njenja podrške građana u borbi protiv korupcije, kaže Tadić.

I predsednik Odbora Agencije za borbu protiv korupcije Čedomir Čupić je opomenuo državne funkcionere da ne govore olako o korupciji, podsetivši da je do zastoja u primeni Zakona o borbi protiv korupcije došlo u trenutku kada je na dnevni red stigla provera sukoba interesa nosilaca javnih funkcija:

"Građani i javnost hoće aktivno, konkretno delovanje i ponašanje u borbi protiv korupcije. I dalje je na prvom mestu u percepcipciji građana politička korupcija koja u partijama formira koruptivne obrasce ponašanja i koruptivni način života."

A organizacija Transparentnost Srbija je danas predstavila Globalni baro-metar korupcije za 2010. godinu koji je pokazuje da građani smatraju da su po-litičke stranke najkorumpiranije, a da za njima slede zaposleni u pravosuđu i javni službenici. Građani su najčešće davali mito policiji, pravosudnim organima, zdravstvenim institucijama, kao i na carini:

"Ono što pokazuje ovogodišnji barometar jeste da je 17 posto građana podmićivalo u toku proteklih 12 meseci. To je jako visok procenat," rekao je programski direktor Transparentnosti Srbija Nemanja Nenadić.

Globalni barometar korupcija pokazuje i da je prosečna ocena učinka Vlade Srbije u borbi protiv korupcije lošija u odnosu na prošlu godinu, a samo 14 odsto građana smatra da se ona efikasno bori protiv korupcije, dok 61 odsto njenim radom nije zadovoljno.

XS
SM
MD
LG