Linkovi

Sastanak Inicijative ENVSEC-a u Podgorici


Regionalni sastanak Inicijative „Životna sredina i bezbijednost” (ENVSEC), koja predstavlja partnerstvo šest međunarodnih organizacija (OEBS, REC, UNDP, UNECE, UNEP i NATO) otvoren je u Podgorici, 1. aprila 2014.
Regionalni sastanak Inicijative „Životna sredina i bezbijednost” (ENVSEC), koja predstavlja partnerstvo šest međunarodnih organizacija (OEBS, REC, UNDP, UNECE, UNEP i NATO) otvoren je u Podgorici, 1. aprila 2014.

U Podgorici je danas otvoren regionalni sastanak Inicijative "Životna sredina i bezbijednost" koja predstavlja partnerstvo šest međunarodnih organizacija.

Čista, zdrava i produktivna životna sredina preduslov je održivog razvoja regiona, a bez očuvanih prirodnih vrijednosti ne može se postići konkurentnost ekonomije i efikasna valorizacija resursa, konstatovano je danas na otvaranju regionalnog sastanka Inicijative životna sredina i bezbijednost

Ministar održivog razvoja i turizma, Branimir Gvozdenović na otvaranju regionalnog sastanka Inicijative životna sredina i bezbijednost (ENVSEC), istakao je da regionalna saradnja, kao jedan od ključnih generatora političke stabilnosti regiona i ekonomskog progresa, pruža snažnu podršku ispunjavanju ciljeva iz zahtjevne agende na putu ka članstvu u EU.

“U nastojanju da se zadovolji potreba kontinuiranog ekonomskog rasta, koja je dodatno izražena u uslovima i dalje prisutnog uticaja globalne ekonomske krize, neminovan je rast pritiska na prirodne resurse”, ukazao je Gvozdenović.

Zbog toga, kaže ministar, ranjivi ekosistemi, osjetljiva i zaštićena područja prirode, obalni ekosistemi, zahtijevaju odlučno djelovanje u kontrolisanju rastućeg nivoa čovjekovog uticaja kao i prirodnih hazarda, i u pogledu upravljanja rizicima koje uzrokuju varijabilnost i promjena klime.

“Čista, zdrava i produktivna životna sredina preduslov je održivog razvoja regiona. Bez očuvanih prirodnih i predionih vrijednosti ne može se postići konkurentnost ekonomije, ekonomski efikasna valorizacija resursa, i zadovoljiti težnja prelaska na zelenu ekonomiju”, rekao je Gvozdenović.

Gvozdenović je pozvao partnere Inicijative da kroz temeljno sagledavanje prioriteta regiona Jugoistočne Evrope motivišu donatorske agencije za snažniju podršku državama u prevazilaženju regionalnih razvojnih nejednakosti i ostvarivanju daljeg progresa u životnoj sredini.

Predsjednica upravnog odbora ENVSEC, Marta Bonifert, navela je da ta Inicijativa radi u četiri regiona - Kavkaz, Centralna Azija, istočna Evropa i Jugoistočna Evrope.

“Crna Gora ima divnu prirodu, koju dijelite sa vašim susjedima. Da biste je sačuvali i imali zajedničke mogućnosti za saradnju na njenom očuvanju, to je ključ Inicijative, bilo da pričamo o požarima ili o nelegalnoj sječi, za sve su potrebni zajednički napori da bi se riješili problemi”, rekla je ona.

Vršilac dužnosi šefa Misije OEBS-a, Valdemar Figaj podsjetio je da je rad na sprovođenju Arhuske konvencije rezultirao formiranjem tri arhus centra u Crnoj Gori, od kojih oni u Podgorici i Beranama rade kao dio sistema javne uprave, dok je u Nkišiću dio NVO sektora, pri organizaciji Ozon.

On je naveo da ta organizacija podržava Crnu Goru u naporima da pronađe najbolje rješenja i unaprijedi stanje u životnoj sredini, navodeći kao primjer učešće OEBS-a u projektima sprječavanja sječe šuma u, kako je kazao, najpogođenijom području tim problemom, na granici Kosova i Crne Gore.

Na regionalnom sastanku ENVSEC-a, diskutuje o budućim prioritetima i mogućnostima ENVSEC-a za region Jugoistočne Evrope, sa posebnim fokusom na smanjenje rizika po životnu sredinu i bezbjednost.
XS
SM
MD
LG